Framtidslöften för Arkelstorp när kommunen kom på besök

Arkelstorp Artikeln publicerades
Anders Tell (S) informerade på Oppmanna-Vånga bygderåds möte i Arkelstorp under onsdagskvällen.
Foto:Lasse Ottosson
Anders Tell (S) informerade på Oppmanna-Vånga bygderåds möte i Arkelstorp under onsdagskvällen.

Endast ett fåtal stolar stod tomma när Oppmanna-Vånga bygderåd höll sitt årsmöte i Arkelstorp onsdag kväll.

Trots att frågan om ny förskola i byn stod på dagordningen fanns det emellertid få föräldrar bland besökarna.

– Det är tråkigt när den grupp som berörs mest inte kommer, men samtidigt förstår jag att livspusslet kan vara svårt att få ihop ibland, säger Jan Isaksson, bygderådets ordförande.

Onsdagens möte handlade framförallt om nybyggnation, en av bygderådets högst prioriterade frågor. Roger Jönsson, plan- och byggnadschef på Kristianstad kommun, hade med sig goda nyheter till alla som hade mött upp i Folkets hus. Bara några timmar innan mötet beviljade kommunen bygglov för två radhus med totalt åtta marklägenheter centralt i Arkelstorp.

En ny detaljplan för Arkelstorpsområdet är också på gång, och i samband med den hoppas kommunen kunna lägga grunden för ett nytt bostadsområde på den tomt där det tidigare stod en glasspinnefabrik. Men det kommer ta tid.

– Att ta fram en detaljplan är en omfattande process, och planen för Arkelstorp väntas därför vara klar först någon gång under 2020, påpekade Jönsson.

Anders Tell (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, hade bjudits in till årsmötet för att presentera planerna för en ny förskola i Arkelstorp. Med en yta på 1770 kvadratmeter och två plan är det en ovanligt stor förskola som planeras.

Det kommer finnas plats för 108 barn, fördelat på sex avdelningar. Det innebär en utökning av kapaciteten med 18 barn jämfört med dagsläget. Vid behov kommer förskolan dessutom kunna byggas ut med ytterligare moduler. Kostnaden förväntas bli runt 70 miljoner kronor.

Anders Tell kunde lugna de som uttryckte oro för att Arkelstorpsbadet kan komma att försvinna i och med bygget av den nya förskolan.

– Badet ska vara kvar. Det kommer vi absolut inte röra!

Fakta

Oppmanna-Vånga Bygderåd

Är ett lokalt utvecklingsnätverk som arbetar för att stärka förutsättningarna för området Arkelstorp - Vånga - Oppmanna. Målet är att stimulera tillflyttning, företagande och goda levnadsvillkor genom att samarbeta om relevanta frågor. Bygderådet anordnar bland annat frukostmöten för lokala företagare, och nyligen inrättades ett marknadsråd för att arbeta med utvecklingsfrågor i området. Ett arbete pågår även för att rensa Arkelstorpsviken och göra den mer tillgänglig.

Visa mer...

Fakta

Lokalkorrarna

Kristianstadsbladet driver ett leaderprojekt som ger en närmre bevakning av landsbygden med hjälp av lokalkorrar. Vi tar utgångspunkt från Tollarp, Arkelstorp, Fjälkinge, Degeberga och Önnestad, samt områdena kring dessa orter.

Visa mer...