Fullt hus om vindkraften

Kristianstad Artikeln publicerades

Slarvigt berett, framstressat och ofullständigt. Oppositionen fortsätter att vara kritisk till majori-tetens förslag till beslut om vindkraft och såg igår till att tre ärenden återremitterades.

Aldrig förr har man väl inför ett budgetfullmäktige fått sätta in extrastolar till åhörarna. Men så var det inte budgeten som intresserade det stora åhörarantalet. Det var ärendena dessförinnan, de om vindkraften.

Och nog fick de sig en debatt till livs. Som även om man tillhörde dem som ville godkänna vindkraftverken eller dem som inte ville göra det, bottnade i en viss osäkerhet i frågan.

– Vi trodde vindkraftverken var en lösning på många bekymmer. Vi trodde det var en relativt okomplicerad historia. Men vi har lärt oss annat. Och jag har aldrig mött en så engagerad och påläst allmänhet, inledde kommunalrådet Bengt Gustafson (M).

Stressas fram
På bordet fanns de 23 verken på Maltesholm där majoriteten ville säga nej till fem, de sju verken på Ovesholm där majoriteten ville säga nej till fem och en ansökan om verk i Snäckestad/Vånga som väntades få nej som helhet.

– En gräns på tusen meter från bostäder är en möjligen trubbig mätstock, men dock en möjlig sådan. Man måste vara medveten om att vindkraftverk är ett nationellt ansvar och vi har försökt hitta en balans mellan det ansvaret, de boendes intressen och markägarens rätt att använda sin mark, sa Bengt Gustafson.

Men Kristdemokraternas Christina Borglund förkastade förslaget och yrkade på återremiss tills underlaget är bättre. Hon vill invänta den kommande vindbruksplanen och menar att det krävs en helhetssyn.

– Trots att de här ärendena legat så länge känns det som att de nu stressas fram. Det kan få ödesdigra konsekvenser. Vi har redan 29 vindkraftverk i kommunen, vad säger att vi måste ha ännu fler?

"Hittepågräns"
Socialdemokraterna hade inte bestämt sig innan mötet utan ville ha svar på ett antal frågor.

– Det här är ett av de [Mjuk retur]största ärenden vi har att hantera. Ett, som får konsekvenser under en lång tid av år. Därför är det konstigt att ärendena läggs fram nu, fem i tolv, när inget gjorts på 2,5 år. Dessutom är det slarvigt berett, sa oppositionsrådet Heléne Fritzon (S).

Hon vill inte ha någon tusenmetersgräns, eller det hon kallar "hittepågräns", dels eftersom det kommer att bli ett prejudikat för andra, dels för att det inte finns någon lag att luta sig mot. Därför vill S undersöka möjligheten att låta gränsen vara 35 decibel, men det förkastade majoriteten med argumentet att det var svårt att kontrollera och dessutom krävde att verket stod på plats.

– Vi vill fatta beslut innan det står på plats, sa Bengt Gustafson.

Bottnar i frihet
Pierre Månsson (FP) menade att hela vindkraftsfrågan handlade om frihet.

– När övergår min frihet [Mjuk retur]i en annan människas ofrihet?

Han anser att det är politikernas uppgift och ansvar att göra en avvägning mellan markägarens frihet och de boendes frihet. Han tryckte också hårt på att ett beslut under mötet var av största vikt.

– Fortsätter vi att obstruera mot vindkraften kommer staten snart att inte tillåta ett kommunalt veto, varnade han.

Men Socialdemokraterna tog inte hotet på allvar, utan menade att man inte fått de svar man ville ha och därmed valde att stödja Kristdemokraternas begäran om återremiss av samtliga tre ärenden på bordet, vilket också blev beslutet. Oppositionen vill att man inväntar den formella vindbruksplanen innan något beslut tas.

Frågan är om majoriteten är beredd att vänta. Eller om man, som det talades om redan under gårdagen, kallar till ett extra sammanträde om tre veckor för att få fram ett beslut innan valet.

Fotnot:Ett ärende återremitteras om mer än en tredjedel av ledamöterna så önskar. Av närvarande 68 ledamöter valde fyra att avstå, medan 28 krävde återremiss.