Gastomten är sanerad

Kristianstad Artikeln publicerades

Det som en gång var en av Skånes mest förgiftade tomter är nu sanerad och klar. Under två års arbete har bland annat 300 000 liter tjära transporterats bort. ”Det var ett obehagligt och svårhanterligt jobb, säger projektledare Susanne Weidemanis.

Tomten där det gamla gasverket stått klassades som den femte mest giftiga tomten i Skåne när Kristianstads kommun år 2010 fick beviljat bidrag för att sanera tomten.

Arbetsledningen tilldelades en budget på omkring 80 miljoner kronor varav 90 procent bestod av statliga bidrag.

– Nu är det så gott som klart. Vi inväntar bara slutbesiktningen som ska ske den 15 juni då en besiktningsman kommer ut, säger Susanne Weidemanis.

  Den södra delen av området har redan blivit besiktigad och där har arbetet redan påbörjats för att anlägga en parkering som ska användas vid arenans evenemang.

  Grusunderlaget har redan kommit på plats och betongfundament för parkeringsavgränsningar är på väg.

  Skyddsmask på

  Den största delen av arbetet var att tömma den cistern med tjära som man hittade under marken. Arbetet har krävt arbetarna använt skyddsmask.

  – Vi reste ett stort arbetstält över cisternen när den skulle tömmas och de som var inne och arbetade använde skyddsmasker. Det jobbet var obehagligt del med en kletig svårhanterlig massa som skulle bort och det var dålig lukt. Några arbetare upplevde yrsel under arbetets gång.

  Inom budget

  Den totala kostnaden håller på att räknas fram men Susanne Weidemanis beräknar att den planerade budgeten hållits.

  – Sedan tillkommer det en del efterkontroller. Då ska man sätta ut grundvattenrör för att se till att det inte finns några förändringar i halterna i vattnet, säger hon.