Gifttomten går upp i rök

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Peter Åklundh

Nu är det färdiggrävt på ett av Skånes mest förorenade områden. I början av 2017 är tanken att jorden på den gamla kemtvättstomten på Långebro ska förångas. Även delar av granntomten kommer att behandlas.

Marken som finns kvar sedan den gamla kemtvätten lades ner är ett av landets mest förorenade områden. I åratal läckte tvätten ut giftigt avfall och i fjol ansågs bara BT Kemi och läderfabriken i Klippan vara farligare områden.

I fjol beslutades om en sanering och sedan i april har ett intensivt gräv- och schaktarbete pågått.

I början av 2017 går saneringen in i nästa etapp.

– Nu handlar det om att börja värmebehandla jorden, vilket gör att föroreningarna förångas, säger Susanne Weidemanis, som är projektledare på Mark- & exploateringsenheten.

Stora mängder jord har grävts upp och håller på att återfyllas. Nu återstår bara att avsluta det arbetet innan förberedelserna för värmebehandlingen startar. Upphandlingen är klar och såvida inga eventuella överklaganden går igenom kommer det arbetet att utföras av Veolia.

– Nu väntar en stor projektering på hur man ska installera värmaren och förbereda själva anläggningen innan man kan börja behandlingen. Nu schaktar vi bort den sista jorden och sedan kommer vi nog inte igång med nästa etapp förrän i februari-mars, säger Weidemanis.

Saneringen har prioriterats högt med tanke på att föroreningarna är ett hot mot av Skandinaviens mest värdefulla grundvattenresurser, som löper 100 meter rakt under fastigheten. Gifterna har dessutom spridit sig till tomten söder om den gamla kemtvätten.

– Hela området kommer inte att värmebehandlas utan det är bara en del, samt där det spridigt sig söderut. När vi väl har grävt har det inte varit mer föroreningar än det vi hade tänkt oss från början, säger Susanne Weidemanis.

Fakta

Kemtvättstomten

Miljöfarlig verksamhet i form av en kemtvätt och färgeri har funnits på platsen sedan början av 1900-talet. Upptäckten av det förorenade området gjordes under nationell inventering 2004.

Efter en miljöteknisk bedömning utsåg länsstyrelsen området till Riskklass 1, vilket innebär mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö.

Det är främst de klorerade kolvätena, alifaterna, som oroar.

Visa mer...