Godstrafik kräver nya satsningar

Kristianstad Artikeln publicerades

Om Öresundsregionen ska klara framtidens transportbehov måste Sverige och Danmark investera mer i järnvägar och vägar. Det visar en ny rapport.


Trycket på vägar och järnvägar i Öresundsregionen kommer att öka de närmaste 20 åren. Enligt en rapport från konsultföretaget Vectura väntas godstrafiken genom Öresundsregionen öka med 40 procent fram till 2020. Om man inte lyckas flytta över fler transporter till järnväg kommer det att rulla 3000 fler lastbilar om dagen genom regionen 2030.

– De investeringar som görs nu i Hallandsåstunnel, fyra spår mellan Malmö och Lund och mellan Köpenhamn och Ringsted räcker nätt och jämnt för att hålla näsan ovanför vattenytan, säger Lennart Serder på Region Skånes enhet för planeringsstrategier.

Ett problem är att gods- och persontrafik går på samma järnvägsspår i dag. I och med att de går i olika hastigheter bildas flaskhalsar i systemet. Redan i dag är det trångt på Öresundsbron och när Citytunneln är klar vill man köra persontåg var tionde minut.

I samarbetsprojektet IBU–Öresund lyfter representanter för näringslivet, kommuner och regioner fram tre viktiga lösningar: en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, en ny ringväg väster om Köpenhamn och en höghastighetsbana.

– Vi hoppas att vi kan använda rapporten i argumentationen med regeringarna i länderna. Hela regionens utveckling är beroende av bra och fungerande infrastruktur, säger Lennart Serder.