Grundvattnet är förorenat

Kristianstad Artikeln publicerades

Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i det skånska grundvattnet. Det visar en ny forskningsavhandling från Lunds universitet.

Geologen Maria Åkesson har i sitt avhandlingsarbete gått igenom gamla analysresultat av grundvatten i Skåne, och även tagit fram nya mätdata. Hon konstaterar att halter av bekämpningsmedel som överskrider gränsvärdet hittats vid minst ett tillfälle i sju av de tolv kommuner som ingår i studien. Kristianstad är en av dessa kommuner där grundvattensprover vid något tillfälle visat sig innehålla mer bekämpningsmedel än rekommenderat.

– Det är ju inte bra. Den här typen av ämnen bryts ner långsamt när de väl nått grundvattnet och dessutom tar det lång tid för grundvatten att omsättas. Och med tanke på att det handlar om grundvatten som används för att göra dricksvatten så är det väl värt att uppmärksamma.

Hässleholm sticker ut

Även i Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Örkelljunga har rester av olika bekämpningsmedel som varit högre än gränsvärdet påträffats i grundvattnet. Prover tagna i Hässleholm, som också ingår i studien, har däremot konsekvent haft lägre innehåll av bekämpningsrester.

Det handlar om bekämpningsmedel från dagens lantbruk, men också rester av ogräsbekämpningsmedel som användes på offentliga platser och längs transportspråk, mer eller mindre utan begränsningar, fram till och med 1990 då restriktionerna skärptes.

Framtida problem

Maria Åkesson har tittat på kvaliteten av grundvattnet, vilket generellt renas och måste kvalitetskontrolleras innan det går ut till konsumenten.

– Vad jag vill sätta fingret på är att vi inte har bättre koll på råmaterialet till vårt dricksvatten.

Det förvånar Maria Åkesson att det förorenade grundvattnet får så lite uppmärksamhet och att det inte görs en mer reglerad övervakning av kvaliteten. Hon hoppas att hennes forskningsresultat ska leda till att grundvattenövervakningen ses över.

– Vi vet fortfarande för lite om förekomsten för att kunna säga något om framtida kvalitetsproblem. Det är dock sällan som man idag hittar rester av bekämpningsmedel i halter som är över riktvärdena för vad som är hälsofarligt.

– Det viktiga nu är att vi får analysserier som vi kan jämföra med varandra och över tid. Det behövs alltså göras kontroller av grundvattnet på fler platser, man behöver söka efter fler ämnen och man behöver göra det oftare.