Gyncancerdag ska locka fler till att ta cellprover

Skåne Artikeln publicerades

Bara 82 procent av de som kallas till undersökning mot livmoderhalscancer kommer. Därför arrangeras nu på måndag gyncancerdagen för tredje året i rad – för att på sikt locka fler att testa sig.

– Det är nätverket mot gynekologisk cancer som arrangerar detta. Vi kommer att ha en rad föreläsningar i Malmö, Stockholm och Umeå, säger Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska på Regionalt cancercentrum syd.

April har utnämnts till gyncancermånaden, som en pendang till bröstcancermånaden oktober, och syftet är att få fler att uppmärksamma eventuella symtom. Men framför allt få fler kvinnor att testa sig mot livmoderhalscancer när de kallas.

– Vi tänker mycket prevention i Sverige. Men alla kommer inte, och det är därför vi känner det är så oerhört viktigt att nå fler. Vissa grupper är svåra att nå, en del är inte vana eller har den traditionen och kulturen att de går preventivt. Därför vill vi sprida kunskap och kompetens, det är bästa sättet att nå fler.

Under en lång rad år har omkring 450 kvinnor årligen insjuknat i livmoderhalscancer, som orsakas av viruset HPV, humant papillom. Men de senaste två åren har det ökat till cirka 550 om året - utan att man vet varför. Samtidigt tror man nu att HPV-vaccinationerna av flickor kommer att leda till att cancerfallen minskar betydligt i framtiden.

– Men det vi vet är att de som inte kommer regelbundet på tester, det är de som löper störst risk att drabbas. Även om man kan överleva så blir man infertil, säger Palmstierna.