Hälsan börjar i munnen

Kristianstad Artikeln publicerades

Genom kvalitetsregistret Senior alert arbetar landets kommuner, landsting och privata aktörer med att förebygga fall, trycksår, undernäring, munhälsa och inkontinens hos äldre. Kristianstad kommun ligger i framkant när det gäller munhälsan, vilken påverkar hela kroppen.

– 1 391 riskbedömningar av munhälsan har gjorts sedan Kristianstads start för drygt två år sedan, säger Lena Nilsson, projektledare för Senior alert, Kristianstad kommun.

Det innebär att Kristianstad är femte bäst i landet sett till antalet utförda registrerade riskbedömningar enligt Revised oral assessment guide, Roag. Det är en checklista där man tittar på nio olika kriterier, som bland annat tänder, läppar, tunga och tandkött. Med tillåtelse från den enskilde läggs resultatet in i ett datorregister. I Kristianstad arbetar samtliga särskilda boenden med munhälsan via Roag och relativt många hemtjänst- områden. Målet är att alla ska vara med i slutet av året.

Upptäcker fel lättare

På Österängsgården är all personal inblandad i bedömningen av munhälsan, som från och med i år ska ske en gång i halvåret.

Gunilla Dehlin, undersköterska på Österängsgården, hjälper Maja Mathiasson att göra bedömningen, vilket går snabbt. På ett par minuter har de konstaterat att allt ser bra ut och Maja Mathiasson tycker att det är bra att bli kollad.

– Om risker dyker upp sätter vi in åtgärder och om det är flera följer vi upp inom tre till fyra månader, säger Gunilla Dehlin.

Åtgärderna kan vara allt från att påminna om tandborstning till att man behöver se över läkemedel. Många läkemedel kan leda till muntorrhet och påverka tänderna. Det kan också handla om att ringa efter tandhygienisten som kommer till boendet vid behov, då äldre som inte kan gå iväg till tandläkaren har rätt till uppsökande tandvård enligt tandvårdslagen.

Gunilla Dehlin och övrig personal på Österängs- gården har alltid arbetat med munhygienen i vardagen men inte så här strukturerat.

– Vi tycker själva att vi upptäcker felen lättare och kan komma med goda råd. Vi är mer observanta, säger Gunilla Dehlin.

Att problemen upptäcks snabbt är viktigt då tandhälsan kan försämras fort och då kan leda till allvarliga sjukdomar hos äldre.

– De kan få hjärt- och kärlsjukdomar eller lunginflammation på grund av att de drar ner bakterier från munnen, säger Lena Nilsson.

Svårt att äta

Munhälsan är också kopplad till de andra problemen man arbetar för att förebygga inom Senior alert. Har man dålig munhälsa kan man till exempel få svårt att äta och drabbas av undernäring. Det i sin tur kan leda till ökad risk för fall eller liggsår.

Någon utvärdering av arbetet har ännu inte gjorts i Kristianstad utan ska göras i slutet av året. Men enligt Lena Nilsson har man på nationell nivå sett att de som arbetar aktivt med munhälsan får färre personer som går ner i vikt, vilket man också upplever i Kristianstad.