Hammarslundsbor lättade över beskedet

Kristianstad Artikeln publicerades

Oron har inte varit jättestor. Men beskedet att tomterna i Hammarslund har så låga halter gift att de inte behöver saneras tas ändå emot av stor lättnad hos villaägarna i området.

- Äntligen! Det var nog vår första reaktion när vi läste om beskedet i tidningen. Även om vi inte varit särskilt oroliga eller ens funderat så mycket över föreoreningslarmet, så är det ändå skönt att få svart på vitt att marken är okej. Nu kommer förhoppningsvis det dåliga ryktet att försvinna. Hammarslund behöver få den upprättelsen, säger Ola och Sofie Svärd, som bor mitt i det nybyggda villaområdet som berörts av giftlarmet.

Ovisshet

Det senaste halvåret har inneburit en stor ovisshet för de Hammarslundsbor som i februari i år fick besked att deras hus kan ha byggts på förorenad mark.

Men efter att Kristianstads kommun tagit hundratals prover från tomterna i det aktuella området, och därefter analyserat resultaten så är bedömningen att ingen sanering behövs. Visst finns det några prover med halter av bly och cancerogena polyaromatiska kolvärden som ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känsliga markanvändning, men hälsorisken anses vara så låg att inga åtgärder behövs enligt kommunen.

Ett besked som är mer än välkommet hos villaägarna i Hammarslund.

- Nu har vi inte varit jätteoroliga, men det här känns ändå som en stor lättnad. Vi har ju haft huset ute till försäljning i tre månader, och flera av spekulanterna har sagt att de vill avvakta vad kommunen kommer fram till innan de bestämmer sig, säger Angelica Wackenfors.

Husförsäljningen har inget med den förorenade marken att göra, menar Angelica:

- Vi hade tänkt sälja redan innan allt det här kom fram, och det beror helt enkelt på att vi hittat min drömtomt i Åhus. Om allt pratet om gifter i marken här i bostadsområdet påverkat försäljningen är svårt att veta... det har ju sålts några hus här i området under perioden ändå.

Hon tillägger:

- Men vem vet vad som händer nu, det kanske tar fart med försäljningen i och med det här beskedet. Samtidigt är jag lite kluven, vi trivs fantastiskt bra i området.

Prekärt läge

Angelica Wackenfors har varit i kontakt med Kristianstads kommun ett flertal gånger. Även om hon inte varit särskilt orolig över själva föroreningarna så har hon ju hamnat i ett lite prekärt läge genom att de haft huset till försäljning.

- Kommunen har hanterat det här bra. De har varit väldigt tillmötesgående, och svarat på alla frågor så gott de kunnat. De har också varit duktiga på att gå med information.

Samma upplevelse har de andra Hammarslundsborna Kristianstadsbladet pratar med. Alla tycker kommunen hanterat giftlarmet på ett bra och informativt sätt, samlat till möten vid behov och varit noggranna med att ta prover överallt i området för att försöka gå till botten med problemet.

- Det enda man kan ha en synpunkt på är väl att det här inte undersökts och uppdagats innan man började sälja tomter till privatpersoner, säger Johanna Gerberich, ordförande för Hammarslunds villaförening.

- Det är skönt att det här beskedet kom, det känns som hela grejen blåsts upp lite för mycket. Många av oss har inte varit särskilt oroliga, utan kommunen har låtit oss vara med hela vägen och haft lugnande besked att ge. Visst har en oro funnits hos en del, kanske framför allt att man investerat mycket pengar i ett nybyggt hus, och därefter fått ett besked att marken huset står på kan vara förorenad.

Oro över husvärdena

Den tanken har slagit flera av dem Kristianstadsbladet pratar med.

- Nu har vi inga planer på att sälja – men visst har det funnits en oro att marknadsvärdet på husen i området ska påverkas, säger Tobias Larsson, som bott i området i drygt fyra år.

Sen ler han:

- Nu har vi istället papper på hur marken egentligen ser ut på våra tomter, och att det inte är farligt här. Hur många markägare kan skryta med det, egentligen?