Handelsföreningen vill ha annan bussväg

Kristianstad Artikeln publicerades

Kanalgatan bör bli bussgata och parkeringsplatserna vid Västra Boulevarden måste vara kvar. Det anser Handelsföreningen i Kristianstad och Fastighetsägarna Syd, som i elfte timmen kritiserar kommunens beslut om Kristianstadslänken.

Stan skulle kantra över mot öster om den planerade Kristianstadslänken bli verklighet nästa år. Inte minst 800 bussar per dygn på Södra Kaserngatan medför ännu sämre förhållanden för handeln runt Söder torg.

Det tycker Handelsföreningen och Fastighetsägarna Syds distrikt i Kristianstad som i sent skede formaliserar sitt missnöje och presenterar ett alternativt förslag, med tre varianter på sträckningar.

Kristianstadslänken har diskuterats ända sedan 2006 då tolv olika förslag diskuterades.

Kommunen föll för alternativ tio med Västra Boulevarden och Södra Kaserngatan som de stora bussgatorna. Södra Kaserngatan stängs för all annan trafik än buss och parkeringsplatserna vid Västra Boulevarden byggs om till en extra bussfil.

– Lösningen kommer att röra till det väldigt mycket, understryker Martin Nilsson, ordförande i Handelsföreningen som räknar upp exempel på medlemmar såsom blomsteraffären Jaffa och cykelaffären vid Södra Kaserngatan, att de lika gärna kan flytta när inte kunderna kan stanna med bil utanför.

I stället förespråkas alternativ ett, med tre varianter. Det vill säga att Kanalgatan och östra delen av Nya Boulevarden får separata bussfiler och att Lasarettsboulevarden stängs mot Kanalgatan. Huvudinfarten från söder till Östra centrum blir från Södra Kaserngatan som därmed avlastar Kanalgatan.

– 80 procent av all trafik in i centrum kommer söderifrån, och det är lika mycket trafik över Långebro som från motorvägen. Därför behöver vi en bro över ån, norr om naturum, som ansluter till Härlövsängaleden, påpekar Peter Thulin, vd för Byggnads AB Bröderna Persson.

Intrånget i parken i korsningen Södra Boulevarden/Sjöcronas gata är att föredra framför de försämringar i city som kommunens förslag för med sig.

I flera omgångar har organisationerna reagerat.

– Vi har ända sedan 2006 efterlyst en dialog om hela Kristianstadslänken. Vi fått tycka till om en liten skvätt här, vad gäller till exempel Östra Centrum, och en liten skvätt där, påpekar Åke Lind, ordförande för Fastighetsägarna.

En arbetsgrupp, som även tagit hjälp av en trafikingenjör, har nu utarbetat förslaget som ska lämnas in till kommunen på måndag.

Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) är förvånad över kritiken:

– Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han.

– Vad gäller parkeringsplatser har vi inte stängt oss för någonting, det kan bli så att vi bygger däck över parkeringsplatsen vid Tivoliparken om det behövs.

– Men samtidigt måste handlarnas egen personal vara beredda på att parkera längre bort och kanske gå några hundra meter.

Alternativ ett av Kristianstadslänken, som fastighetsägare och handlare förespråkar, var med på sluttampen i diskussionen.

– Men av olika skäl var det inte ett gångbart alternativ, säger Bengt Gustafson.