Handlare kritiserar beslut om Kristianstadslänken

Kristianstad Artikeln publicerades

Handlare och fastighetsägare tror att även Kristianstadslänken smygs igenom när detaljplanen om nytt resecentrum avgörs på tisdag. Fel – länken är redan beslutad, säger Bengt Gustafson.

På tisdag tar kommunfullmäktige beslut om nytt resecentrum vid järnvägen.

Ett förslag som de flesta stödjer. Däremot är handlare och fastighetsägare i staden oroliga för vad beslutet mer innebär.

– Jag tror inte att alla vet att det här även innebär ett klartecken för Kristianstadslänken, säger Åke Lind, ordförande för Fastighetsägarna syds distrikt Kristianstad.

Då är de kritiska till nuvarande förslaget om att bussarna ska gå genom Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden, där en mängd p-platser kommer att försvinna.

Det tror att det kommer att sönderdela stadsdelen och få en betydande negativ konsekvens för centrumhandeln. Inte minst när det gäller parkeringsplatserna som försvinner.

– Alla utredningar, även kommunens egen handelsutredning, visar att kunder vill ha max 150-200 meter till affärerna från parkeringen. Nu föreslås parkeringar som ligger 900 meter från Lilla Torg, säger Peter Thulin på Bröderna Perssons.

Åke Lind hävdar att samråden som gjorts om Kristianstadslänken bara handlat om ett par hållplatser, som den vid Östra Centrum och vid järnvägsstationen. Men inte om vilka vägar som bussarna ska gå.

– När vi kritiserade länken på ett möte i augusti fick vi bara besked om "kom in med alternativ", säger handelsföreningens ordförande Martin Nilsson och fortsätter:

– Det gjorde vi. Vi har lagt ner tid och 50 000 kronor för att med en konsult ta fram alternativ. Det skickade vi in till alla ledamöter i kommunstyrelsen, i tekniska nämnden och i byggnadsnämnden. Det enda svaret vi fick var från en i tekniska nämnden, som sa att detta inte var deras ärende.

De har också sagt att de vill träffa kommunstyrelsen för att diskutera ärendet.

– Vi har fått tid den fjärde februari – långt efter att alla beslut är tagna.

– Det gör att man bara känner uppgivenhet. Först uppmanas man att komma in med alternativ. När vi gör det bemöts det med tystnad – och vi får möta kommunstyrelsen presidium i februari, så de kan avgöra om vi får möta hela kommunstyrelsen, säger Martin Nilsson.

  Fast deras farhågor om att länken smygs igenom är fel. Eftersom länken redan är beslutad.

  – Alla beslut som rör Kristianstadslänken är redan tagna, det senaste 2008. Nu har vi med materialet om denna i underlaget till detaljplanen, för att alla som läser ska få en heltäckande bild, säger kommunalrådet Bengt Gustafson.

  Som heller inte verkar särskilt intresserad av att riva upp beslutet:

  – Det här är en investering på uppemot 200 miljoner kronor, där vi får 75 procent i olika bidrag. Men det är villkorat att vi bygger enligt beslutet och inom den tidsgräns vi har satt.

  – Däremot har jag sagt att vi kan lyssna på olika synpunkter och om det finns bättre förslag kan vi ta det till oss.

  Att mötet med parterna blir den fjärde februari har han också en förklaring till:

  – De ville prompt möta olika personer inom kommunen, det var då alla kunde. Vill de bara träffa mig skulle det gå redan ikväll.