Här finns pengar att hämta för småföretagare

Kristianstad Artikeln publicerades
Ska ditt företag satsa på digitalisering? Då kan det finnas pengar att hämta hos Tillväxtverket, genom Region Skåne.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Ska ditt företag satsa på digitalisering? Då kan det finnas pengar att hämta hos Tillväxtverket, genom Region Skåne.

Det finns möjlighet för småföretagare som blickar mot digitalisering, miljöutveckling eller en ny marknad utanför Sverige att få ekonomiskt stöd. Men frågan är om företagarna i nordöstra Skåne känner till det.

Sedan i våras har småföretagarna i Skåne haft möjligheten att söka pengar för satsningar utanför Sveriges gränser. Många företag har också sökt – men från vissa delar av Skåne är det tunnsått med ansökningar.

Hittills har bara tre företag i nordöstra Skåne beviljats pengar för internationella satsningar, nämligen Svanberg Järnväg och Specialelektronik AB i Hässleholm, klädföretaget Dcore samt kommunikationsbyrån Infab i Kristianstad.

– Det största söktrycket kommer generellt från Malmö- och Helsingborgsområdet. Det finns visserligen fler företag på västsidan än östsidan, men när vi tittade på den geografiska fördelningen av ansökningarna så har vi noterat att det finns vissa vita fläckar, konstaterar Christine Jersby näringslivsutvecklare för Region Skåne.

Känner småföretagen verkligen till att pengarna finns att söka?

– Det är nöten vi måste knäcka. Vi försöker sprida informationen så mycket som möjligt, det är viktigt att vi når ut, och att alla har möjlighet att söka. Men visst finns risken att vissa företag helt enkelt inte vet att det här finns, säger Christine Jersby.

Checkarna kommer från Tillväxtverket och fördelas över regionerna i Sverige. För 2016 handlar det om totalt 11,5 miljoner kronor för de skånska företagens del, fördelat på tre olika fokusområden: Internationalisering, digitalisering samt miljö. Ett enskilt företag kan få upp till 250 000 kronor i stöd för en satsning inom något av de tre områdena.

6 miljoner kronor finns i de så kallade internationaliseringscheckarna, och innebär att företag kan få stöd för en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige. Dessa pengar har redan börjat delas ut, småföretagen kunde börja ansöka redan i våras.

För digitaliseringen finns 2,5 miljoner kronor avsatt till de skånska småföretagen, och för de gröna checkarna finns 3 miljoner kronor. Dessa två områden har en ansökningstid som löper fram till den 13 januari, först därefter fattas beslut om vilka företag som får pengar.

Kriterierna för att ett företag ska kunna ansöka om checkarna är att man ska ha minst två anställda, och omsätta mer än tre miljoner kronor. Satsningen finansieras till hälften av pengarna från Tillväxtverket, upp till 250 000 kronor.

– Första steget är att vi godkänner att företaget får pengar för sin satsning. Pengarna betalas ut i efterhand, när företagen skickar in sina fakturor till oss så ersätter vi hälften, säger Christine Jersby.

Affärsutvecklingscheckarna har funnits i olika former sedan 2005. Genom åren har fokus för satsningarna förändrats. Gemensamt är att checkarna syftar till att hjälpa småföretagare att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

Fotnot: På tisdag, den 13 december, hålls en informations- och pitchningsträff om de gröna checkarna och digitaliseringscheckarna i Tillväxt Malmös lokaler i Malmö.

Fakta

Affärsutvecklingscheckar

Skånska småföretagare kan söka så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla verksamheten. Man kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning inom ett av tre fokusområden: internationalisering, miljö eller digitalisering. Insatsen ska vara nivåhöjande, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och ska på tydligt sätt kunna motiveras.

Källa: Skane.com

Visa mer...