HD tar inte upp Nosabyolyckan

Kristianstad Artikeln publicerades

Högsta domstolen tar inte upp målet om den svåra tågolyckan i Nosaby i september 2004. Därmed är sista ordet sagt i det rättsliga efterspelet.

Det betyder att hovrättens dom på ett år och två månaders fängelse står fast mot den 63-årige lastbilschauffören.

Hovrätten ansåg, liksom tingsrätten, att chauffören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik samt grovt vållande till två andra människors död och ett flertal personers svåra kroppsskador. Domstolarna var också eniga om fängelsestraffets längd.

Högsta domstolen motiverar, som vanligt, inte varför man avslår en ansökan om prövningstillstånd.

HD tar dock normalt inte upp mål som gäller värdering av bevisning, utan enbart domar där utslaget kan bli vägledande för den framtida rättstillämpningen. Försvarsadvokaten Leif Silbersky hävdade förgäves att Nosabyolyckan var ett sådant prejudicerande fall. Han hade yrkat att HD skulle frikänna chauffören och menade att tekniska fel på bommar, samt på ljud- och ljussignalerna var orsaken till att lastbilen med släp fastnat mellan bommarna.

Leif Silbersky ansåg också att chaufförens agerande att gå ut ur lastbilen och försöka lyfta upp bommen framför lastbilen inte var straffbart, utan tvärtom förståeligt.

Tingsrätten och hovrätten slog däremot fast att chauffören gjort sig skyldig till grov oaktsamhet i flera led: först genom att missa både blinkande varningslampor och bommarna som var på väg att fällas och sedan genom ett irrationellt beteende när han fastnat mellan de nedfällda bommar.

I stället för att genast försöka köra igenom den nedfällda bommen framför sig, steg han ur förarhytten och försökte lyfta upp bommen.

När chauffören återvänt till förarhytten för att forcera bommen kom Kustpilen i 120 kilometer i timmen och körde in i släpet, som var lastat med fem ton pellets. Det blev en fruktansvärd kollision. Hovrätten understryker i domen att särskilt höga krav på omsorg och varsamhet i trafiken kan ställas på en yrkeschaufför som kör ett tungt fordon.

Den som har en laga kraftvunnen fängelsedom ska, enligt reglerna, börja avtjäna straffet inom sex månader om uppskov inte beviljas.

Lennart Svenezon

044-18 55 68

lennart.svenezon

@kristianstadsbladet.se