Hemliga samtal förs om ny storetablering i kommunen

Kristianstad Artikeln publicerades

Byggföretaget Peab är på väg att etablera sig på bred front i Kristianstad. Samtal förs om bostads- och lokalbyggnation på fyra platser.

Kommunen hoppas att samarbetet även ska få fart på bygget av Östra Centrum.
Samtalen mellan kommunen och Peab har förts i största hemlighet. Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) vill vare sig bekräfta eller dementera uppgifterna.

– Vi jobbar kontinuerligt med olika framtidskoncept för Kristianstad. Men vilka som ingår i samtalen och vad vi pratar om kan jag inte avslöja, säger han.

Tystnaden förklaras dels av att kommunen vill ta hänsyn till önskemål från Peabs sida, dels till att detta är en känslig fråga på den lokala marknaden.

– Kristianstad har inte haft några större aktörer i byggbranschen som har velat etablera sig här tidigare. ABK:s dominans har gjort det svårt. Kommer det då en aktör som vill satsa stort, så är det flera lokala företag som kan känna sig trampade på tårna, säger en källa.
Peab ska efter nyår påbörja bostadsbyggandet på Södra Fäladen, vid Snapphaneviadukten. Totalt ska drygt 130 lägenheter byggas.

Men diskussionerna med kommunen omfattar betydligt större satsningar. Enligt uppgift rör det sig om både bostäder och lokaler på fyra olika platser. Dels vid infarten till Kristianstad på den så kallade Statoiltomten, där flera intressenter tidigare har velat uppföra både motell och stormarknad, dels på Allöskoletomten. Ytterligare planer finns för tomten för Norretullskolan, som ju är föremål för diskussioner om rivning.

Den fjärde platsen är Östra Hvilan, mittemot Finlandshusen på andra sidan Helge å. Peab skulle i så fall ingå som en part av flera som går samman för att bygga bostadsrätter, hyresrätter och så kallade äganderätter. ABK har tidigare presenterat liknande planer och även undersökt intresse hos andra företag.

– ABK kan möjligen vara en part där, säger Bengt Gustafson.

Bostads- och lokalbyggandet är en del i ett paket om tre delar. Kommunen hoppas nämligen att samtalen med Peab ska leda till ett samarbete med Steen & Ström, i hopp om att få fart på bygget av Östra Centrum. Det förväntas i sin tur leda till att det så kallade Konsortiet ska kunna påbörja bygget av ett köpcentrum i Hammar tidigare.

Inom kommunen finns det stora förhoppningar om resultatet av samtalen med Peab.

– Hamnar det här på plats så är det jättestort, säger en källa. Då har ett av de större företagen visat att Kristianstad är värd att satsa på.

Anders Svensson är divisionschef på Peab med ansvar för Kristianstad. Han bekräftar att både han och Peabs vd Mats Paulsson deltar i samtalen med Kristianstad.

– Vi har träffats några gånger, och i samtalen ingår samtliga de ingredienser du nämner. Men vad det leder till är oklart, förklarar han. Vi är beredda att satsa på bred front, och vill gärna vara med och utveckla Kristianstad, men det är kommunen som har avgörandet i sin hand.

Några exakta tal vad gäller antalet lägenheter eller lokaler har enligt Anders Svensson inte diskuterats för Infarten, Allöskoletomten, Norretullskoletomten och Östra Hvilan.

– Men vi har bedömt det vara möjligt att göra något på samtliga fyra tomter, säger han.

Peab tvekar heller inte för Östra Centrum.

– Det är möjligt att vi kan vara med på någon del där, men i första hand är detta en diskussion mellan kommunen och Steen & Ström, säger Anders Svensson.

Kristianstads kommun och Peab möts igen för ytterligare samtal i början av december.