Höga vattennivåer och klass 1-varning

Kristianstad Artikeln publicerades

Det återstår sex centimeter av vattennivån innan det finns risk för översvämning i Tivoliparken. Kommunen ser ändå ingen större oro för översvämningar i Kristianstadstrakten i nuläget.

Vattennivåerna är för tillfället höga i Helge å, här har vattnet stigit vid Lastageplatsen.
Foto: Bosse Nilsson
Vattennivåerna är för tillfället höga i Helge å, här har vattnet stigit vid Lastageplatsen.

Snö som har smält och framför allt mycket regnande i Småland har gjort att vattenflödena uppströms i Helge å är höga. SMHI har sedan juldagen haft en klass 1-varning för höga vattenflöden, den lägsta varningen, i sträckan av ån från sjön Möckeln i norr till Hanaskog i söder. Flödena väntas nå sin kulmen den här veckan, för att därefter minska igen.

Det innebär också höga flöden och nivåer i delen av ån som rinner förbi Kristianstad.

– Här i kommunen har vi ett högt vattenläge, men det är inget som är alarmerande för den samlade bebyggelsen intill ån, säger Henrik Wester, informatör på C4 Teknik.

Högt vattenstånd i Helge å i Knislinge under tisdagen.
Foto: Läsarbild: Linda Johnsson
Högt vattenstånd i Helge å i Knislinge under tisdagen.

Vattennivån vid Barbacka mätstation i närheten av Tivoliparken mättes under tisdagen till 164 centimeter.

– Vattennivån har legat stabilt kring 160 centimeter några dagar och ligger ganska nära nivån vid gång- och cykelvägen i Tivoliparken på 170 centimeter, men det vi har byggt är gjort för att tåla de vattennivåerna. Det återstår en knapp decimeter innan vattnet skulle kunna börja tränga in i parken. 170 centimeter är ett riktmärke.

Vattenflödet vid Torsebro kraftstation var under tisdagen uppe i 120 kubikmeter per sekund.

– Det är rätt så stora flöden, men det brukar det vara under vintern. När vi hade det extrema vattenläget 2007 var det ett flöde på nästan 200 kubikmeter per sekund, så det är en bit kvar.

Högt vattenstånd i Helge å i Knislinge under tisdagen.
Foto: Läsarbild: Linda Johnsson
Högt vattenstånd i Helge å i Knislinge under tisdagen.

Ända sedan före jul har kommunen varit extra vaksam på vattennivåerna och flödena.

– Vi har en högvattengrupp som sammankallas så fort nivåerna är över 140 centimeter. Vi har träffats före julhelgen och stämt av vilka åtgärder vi behöver göra, hur vi ska följa läget och vilken beredskap vi skulle ha under helgerna. Det vi kan se är att vattnet ska ligga kvar på de höga nivåerna ett tag framöver, men att det sedan kommer att avta, säger Henrik Wester.

Som åtgärder nämner han att dammluckan vid Södra dämmet vid Lastageplatsen har höjts samt att vissa dagvattenutlopp har stängts.

Henrik Wester säger att det är höga vattennivåer i sträckan av Helge å ner till utloppet vid havet utanför Åhus.

– En del jordbrukare har vatten på sina marker längs Helge å, men så är det varje vinter, men det är inte de nivåerna vi pratar om när det är översvämning för den samlade bebyggelsen.