Högre arbetslöshet i Skåne

Kristianstad Artikeln publicerades
Skåne fortsätter ligga över rikssnittet när det gäller arbetslöshet visar statistiken för augusti månad.
Foto:Skånemedia
Skåne fortsätter ligga över rikssnittet när det gäller arbetslöshet visar statistiken för augusti månad.

Arbetslösheten i landet är låg bland inrikesfödda. Men Skåne ligger fortfarande en bra bit över riksgenomsnittet.

Arbetslösheten bland inrikesfödda sjönk i augusti till 3,9 procent – den lägsta nivån sedan augusti 2008 före finanskrisen enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Den totala arbetslösheten i landet ligger dock på 7,9 procent – för vissa utsatta grupper som utrikes födda, korttidsutbildade och personer med funktionshinder är arbetslösheten fortsatt hög. Däremot fortsätter ungdomsarbetslösheten att minska.

Skåne ligger fortfarande högt i statistiken, snittet för länet är 9,9 procent, och flera av kommunerna i nordöstra Skåne ligger även över länssnittet. Högst arbetslöshet i Skåne har Malmö på 14,8 procent, tvåa ligger Östra Göinge kommun på 14,4 procent. Östra Göinge har också en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet, högst i länet med 25,2 procent.

I Bromölla fortsätter däremot arbetslösheten att minska, och i augusti månad låg arbetslösheten i kommunen under länssnittet med 8,8 procent efter att ha minskat med en halv procentenhet jämfört med samma månad i fjol.

Både Kristianstad och Hässleholm håller sig runt snittet för Skåne, båda kommunerna hade i augusti en arbetslöshet på 10 procent.

Fakta

Arbetslösheten

Bromölla 8,8 procent (-0,5 procentenheter)

Kristianstad 10,0 procent (-0,2 procentenheter)

Hässleholm 10,0 procent (+ 0,5 procentenheter)

Östra Göinge 14,4 procent (+0,7 procentenheter)

Skåne 9,9 procent (+ 0,2 procentenheter)

Riket 7,4 procent (-0,1 procentenheter)

Visa mer...