Höjd VA-taxa möter kritik

Kristianstad Artikeln publicerades

Det ser ut att bli strid om den nya VA-taxan vid kommunstyrelsens möte på onsdag. Centerpartiet tycker att anläggningsavgiften blir för dyr och vill återremittera hela ärendet.

– Tillsammans med höjningen som gjordes 2011 så har vi en ökning av taxan på över 100 procent i vissa delar. Det hänger inte ihop med den kostnadsutveckling vi har haft under de senaste tre åren, säger Centerpartiets gruppledare Sven Nilsson.

Det diskussionen handlar om är anläggningsavgiften, det vill säga engångskostnaden för att ansluta ett nytt eller befintligt hus till det kommunala VA-nätet. 2011 höjdes avgiften från omkring 85 000 kronor till 107 723 kronor för en villa med en 800 kvadratmeter stor tomt.

Nu föreslås kostnaden bli 137 901 kronor från årsskiftet. En ökning med 28 procent.

  – Orsaken är att vi behöver finansiera de kostnader vi har i samband med utbyggnader, förklarar Kristianstads kommuns VA-chef Inger Hansson.

  ”På tok för hög”

  En utredning som kommunen låtit göra visar att om anläggningsavgifterna inte höjs tillräckligt mycket för att finansiera utbyggnadskostnaderna, så är det de befintliga brukarna i VA-kollektivet som via brukningsavgifterna betalar anslutningen av nya fastigheter. Det anses inte rättvis och skäligt enligt vattentjänstlagen.

  Inger Hansson håller med om att höjningen av anläggningsavgiften är kraftig.

  – Men det är från en låg nivå. Dessutom ligger Kristianstad lågt i landet även efter höjningen, säger hon.

  Men Centerpartiets Sven Nilsson tycker att avgiftshöjningen är ”på tok för hög”.

  – Centerpartiet kommer vid onsdagens sammanträde att föreslå att VA-taxan återremitteras. Dels för att höjningen ska ses över. dels för att invänta domen efter den överklagande som gjordes redan av höjningen i maj 2011. Det är ännu inte avgjort, säger han.