Hovrätten fastställde domen för tågolyckan

Kristianstad Artikeln publicerades

Hovrätten i Malmö fastställde igår domen på ett år och två månaders fängelse mot den nu 63-årige lastbilschauffören som var inblandad i den svåra tågolyckan i Nosaby i september 2004.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att chauffören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik samt grovt vållande till två andra människors död och ett flertal personers svåra kroppsskador.

Hovrätten går därmed också emot försvarsadvokaten Leif Silbersky. Han hade yrkat att chauffören skulle frikännas helt och hållet. Silbersky menade att tekniska fel på bommar samt ljud- och ljussignaler orsakat att lastbilen med släp fastnat mellan bommarna.

Leif Silbersky hävdade också att chaufförens agerande att gå ut ur lastbilen och försöka lyfta upp bommen framför lastbilen inte var straffbart, utan tvärtom förståeligt. Hovrätten menar däremot att chauffören gjort sig skyldig till grov oaktsamhet i flera led: först genom att missa både blinkande varningslampor och bommarna som var på väg att fällas och sedan genom ett irrationellt beteende när han fastnat mellan de nedfällda bommar.

I stället för att genast försöka köra igenom den nedfällda bommen framför sig, steg han ur förarhytten och försökte lyfta upp bommen. När chauffören återvänt till förarhytten för att forcera bommen kom tåget i 120 kilometer i timmen och körde in i släpet, som var lastat med fem ton pellets. Det blev en fruktansvärd kollision.

Hovrätten understryker i domen att särskilt höga krav på omsorg och varsamhet i trafiken kan ställas på en yrkeschaufför som kör ett tungt fordon.

Vid olyckstillfället såg dessutom flera andra trafikanter att lamporna blinkade i god tid och att bommarna fälldes. Några av dem vittnade också i rättegången.

Banverket undersökte efter olyckan varningssystemet, utan att några fel kunde hittas. Leif Silbersky hade kallat ett eget vittne till rättegången, en lantbrukare som har mark på båda sidor om spåret öster om den olycksdrabbade korsningen.

Lantbrukaren hade, enligt tingsrätten, orsakat att bommarna okontrollerat gått upp och ner kvällen före olyckan. Detta genom att han med traktor dragit sin harv över järnvägsspåret och därmed gett samma signaler till rälsen som om ett tåg närmade sig, varför det börjat blinka rött och bommarna fällts i korsningen vid Nosaby kyrka.

Lantbrukaren förnekade i hovrätten bestämt att han eller någon av hans anställda kört med harven över spåren.Det hade dock ingen betydelse för utgången i målet.

Vid olyckan strax efter klockan nio på förmiddagen, fredagen den 10 september 2004 omkom två tågförare, en kvinnlig tågmästare skadades mycket svårt medan ett 50-tal tågpassagerare skadades olika svårt.

Försvarsadvokaten Leif Silbersky meddelade redan igår att kan kommer att försöka få upp målet i Högsta domstolen, HD, eftersom han anser att det har prejudicerande betydelse.Lennart Svenezon

044-18 55 68

lennart.svenezon

@kristianstadsbladet.se