Hyrkostnaderna bromsar i Skåne

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Cleis Nordfjell / SvD / TT

Av sjutton landsting och regioner har bara fyra lyckats minska sina kostnader för bemanningspersonal under årets första kvartal. Region Skåne hör till dem.

Kostnaderna för inhyrd personal i svensk hälso- och sjukvård ökade med cirka 200 miljoner kronor eller 22 procent jämfört med första kvartalet 2016. Totalt är kostnaderna för första kvartalet uppe i 1,1 miljarder kronor. Det visar Sveriges kommuner och landstings rapport. Men Region Skåne har lyckats vända trenden och är ett av sjutton landsting eller regioner som minskat sina kostnader för hyrpersonal under årets första kvartal.

– Vi har haft väldigt hårt fokus på detta, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Då når man oftast resultat. Vi är angelägna om att få rätsida på detta dels för att det dränerar oss på pengar och dels innebär en kvalitetsbrist inom sjukvården, det blir en sämre kontinuitet med patienterna.

Henrik Fritzon menar att man jobbat på flera plan för att minska kostnaderna för hyrpersonal. Bland annat genom att erbjuda sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor och att förbättra villkoren för sjuksköterskor genom at minska på bland annat helgtjänstgöring.

– Vi har också arbetat mycket med positivt ledarskap, något vi fick kritik för för några år sedan, men som vi försökt ändra på. Mycket återstår, men jag tror vi har kommit en bra bit på väg.

– Det tredje jag vill framhålla är att vi jobbar med att öka undersköterskornas roll. Vi tror att en del av lösningen på sjuksköterskebristen är att använda undersköterskorna i högre utsträckning.

Hur ska man lyckas sänka kostnaderna ytterligare?

– Det är att fortsätta på samma spår. Vår ambition är att vara oberoende av hyrpersonal inom ett par år. Det kan vi bli genom en bättre personalpolitik och att utbilda fler specialistsjuksköterskor som är en svår grupp att rekrytera. Det råder även läkarbrist i Sverige och vi påtalar ofta för regeringen att vi behöver utbilda fler.

Målet är att få ned kostnaderna för hyrpersonal till 44 miljoner i år jämfört med fjolårets 104 miljoner. Är det ett realistiskt mål?

– Ja, det tror jag att det är. Sedan om man hamnar exakt... Vi ser att kostnaderna för hyrpersonal viker nedåt. Vi minskar användandet av hyrpersonal och det är det viktigaste.

Det är alltså inte helt säkert att man lyckas nå målet i år?

– Helt säker kan man aldrig vara.