Hyrsocionom ser stora fördelar

Kristianstad Artikeln publicerades

Allt fler erfarna socialsekreterare väljer att gå över till bemanningsföretag. Christian Malm gjorde det för att kunna ägna mer av sin arbetstid åt klienterna.

Han lämnade tjänsten som socialsekreterare inom kommunal förvaltning redan 2007 och valde i stället bemanningsbranschen. I dag är Christian Malm anställd av Resursforum, som hyr ut personal inom socialt arbete och är för tillfället inhyrd av Kristianstads kommun som extra socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten.

– Jag har jobbat så sedan 2007 och det är ett medvetet val. Jag börjar från noll när jag kommer till ett nytt ställe. Jag har inga gamla ärenden liggande utan kan ta tag i det som behövs just då, förklarar Christian Malm.

Han har regelbundna möten med enhetschefen på plats för att stämma av, i övrigt står han vid sidan om allt som händer på förvaltningen.

Den stora fördelen

Och det är den stora fördelen med att vara inhyrd, menar han.

– Det är många möten jag inte behöver gå på och jag påverkas inte av eventuella omorganiseringar och förändringar på förvaltningarna. Det gör att jag kan ägna mer tid åt det jag är här för att jobba med.

Hittills har Christian Malm jobbat som hyrsocionom i ett 15-tal kommuner och det finns både för- och nackdelar med att flytta runt, förklarar han.

– Nackdelen är att inte ha samma kollegor, samtidig tycker jag att det är en fördel är att få träffa många människor.

Främsta anledningen

Även om det är bättre betalt inom bemanningsföretagen, så är Christian Malm övertygad om att arbetsmiljön är den främsta anledningen till att fler väljer bort kommunal anställning. För trots att det utbildas många socionomer så upplever kommunerna en brist och har svårt att rekrytera.

– Myndighetsutövning är tungt och kräver mycket av oss. Utmaningen i jobbet är att jag är mitt eget redskap, ett redskap som måste vara välutvecklat och välfungerande för att jag ska kunna göra ett bra jobb. Det tar tid och kräver viss erfarenhet och måste vara så.

Att försöka höja statusen för yrkesgruppen kan vara ett sätt att lösa problemet, men det krävs också att allmänheten blir medveten om vad en socialsekreterare kan och inte kan göra, säger Christian Malm. Han trivs bra i Kristianstad och känner sig väl mottagen av de ”fasta” kollegorna.

– Det finns många kommuner där omsättningen på personal är hög och den har varit det i Kristianstad också, men det håller på att stabilisera sig. Utifrån det jag ser så arbetar förvaltningen och socialsekreterarna här för att hålla fanan högt och utföra ett bra arbete och det gör de också.