Influensan är ovanligt svår

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:ERIK G SVENSSON

Säsongsinfluensan har slagit hårt mot Sverige i år. Många har fått intensivvård och flera har avlidit, men nu minskar antalet influensafall.

Influensan brukar vara farligare för äldre personer med risksjukdomar och nedsatt immunförvar, men i år har även yngre och tidigare friska personer drabbats.

Situationen har varit ansträngd på landets sjukhus, även i Region Skåne.

– Det har varit väldigt ansträngt generellt, men det ser bättre ut nu, säger Johan Vestergren på Region Skånes pressjour.

Än är faran emellertid inte över. Enligt Johan Vestergren vårdas tre patienter som bäst på CSK, varav två har svininfluensa och en har vanlig influensa. Samtliga är mellan 55 och 65 år och svårt sjuka.

– Det är livshotande. Det är patienter som behöver respirator för att kunna andas, säger han efter att ha pratat med intensivvårdsavdelningen på lördagen.

På söndagen var situationen för patienterna oförändrad, enligt honom.

Sjukhusen håller så kallade vårdplatskonferenser varje dag och det har talats om att skicka patienter till Danmark på grund av platsbrist, men det har inte behövts ännu, uppger han.

– Man bedömer att Region Skåne har kraft att hantera situationen själva, säger han.

På Folkhälsomyndighetens hemsida publiceras influensarapporter varje vecka. Sammanfattningen av vecka 7 visar att influensaaktiviteten i landet ligger på en ”mellanhög nivå”, men att antalet fall minskade. Enligt myndigheten har toppen nåtts för årets säsongsinfluensa, men regionalt kan sportloven göra att antalet fall blir fler.

Myndigheten rekommenderar fortfarande personer som tillhör någon riskgrupp att vaccinera sig och inte vänta, eftersom det tar upp till två veckor att få ett fullgott skydd.