"Inga ändringar" efter pedofilhärva

Kristianstad Artikeln publicerades
Föräldrar till en flicka som utsattes för övergrepp av den dömda pedofilen anser att inga förändringar har skett på förskolan efter pedofilskandalen.
Föräldrar till en flicka som utsattes för övergrepp av den dömda pedofilen anser att inga förändringar har skett på förskolan efter pedofilskandalen.

Föräldrar till en flicka som utsattes för övergrepp av den dömda pedofilen har anmält Kristianstads kommun. Enligt föräldrarna har inga förändringar skett på förskolan efter skandalen.

Efter övergreppen i den kommunala förskolan beslutades att rutiner och riktlinjer skulle ses över. Kristianstadsbladet har tidigare berättat om den rapport som utredaren Carl-Gunnar Sandahl tog fram.

Där gavs ett antal konkreta förslag till förändringar: bland annat förbud för förskolepersonalen att använda privata mobiltelefoner med kamera på arbetstid, att bygga bort dolda utrymmen i förskolorna, utbildning av personal och ökad bemanning.

Men enligt föräldrar till en flicka som vid två års ålder utsattes för grovt sexuellt övergrepp och barnpornografiska bilder av pedofilen, har inget skett på flickans förskola. Enligt anmälan till skolinspektionen har förskolan "ständigt nya vikarier", som är outbildade och oerfarna. De kommer dessutom från bemanningsenheten precis som den dömde pedofilen, påpekar föräldrarna. Vikarierna jobbar också ensamma vid öppning och stängning.

Föräldrarna reagerar också på att det inte har kommit några direktiv vad gäller mobiltelefoner, som ju pedofilen använde när han tog bilder på de barnen han utsatte för övergrepp.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Tell (S) säger till Kristianstadsbladet att nämnden ställde sig bakom Sandahls åtgärdsprogram, och påpekar att mobilförbud införs på förskolor.

Men både du och vice ordförande Fredrik Axelsson (M) förklarade tidigt att det med hänvisning till den ansträngda ekonomin inte var aktuellt att anställa fler. Och vad gäller åtgärdsprogrammet så fattade nämnden inget beslut, utan överlät det till verksamheten att avgöra.

– Vi ville att förvaltningen skulle ha frihet att genomföra detta.

Att vikarier kommer från bemanningsenheten är inget Anders Tell reagerar på. Den ska vara kvar, säger han.

Men ska ni ha outbildad och oerfaren personal?

– Vi försöker rekrytera utbildad personal, men det fungerar inte till 100 procent.

Ska vikarier vara ensamma med barn?

– Helst inte, men det kan inträffa situationer där det är oundvikligt, svarar Anders Tell. Man ska veta att just i det här fallet (pedofilen reds anm) så var personen utbildad och hade ett stort förtroende.

Är det inte just därför som vikarier inte ska vara ensamma med barn?

– Jo, det är ett skäl till det, svarar Anders Tell. Anledningen till att vi har bemanningsenheten är att säkerställa att vi har utbildad personal. Men sådana extremfall är svåra att undvika.

På den aktuella förskolan finns en policy gällande mobiltelefoner. Den säger bland annat att privata telefoner under arbetstid ska vara i ljudlöst läge och "helst vara placerade i värdeskåp".

Fakta

Omfattande dom

Barnskötaren dömdes för fyra grova våldtäkter, 19 grova sexuella övergrepp, en kränkande fotografering, ett sexuellt övergrepp och grovt barnpornografibrott.

Brotten begicks mellan mars 2014 och juli 2015. Alla brott utom ett skedde på åtta förskolor i Kristianstad. 20 flickor, de allra flesta mellan 1 och 3 år, är brottsoffren i målet. Skadeståndet omfattar totalt 1,62 miljoner kronor.

Visa mer...