Ingen skattehöjning i Region Skåne

Kristianstad Artikeln publicerades
Henrik Fritzon (S) får inte igenom skattehöjningen i regionstyrelsen och därmed heller inte regionfullmäktige om två veckor.
Foto:Bosse Nilsson
Henrik Fritzon (S) får inte igenom skattehöjningen i regionstyrelsen och därmed heller inte regionfullmäktige om två veckor.

Skatten kommer att bli oförändrad på 10,69 i Skåne nästa år. Den föreslagna höjningen med 23 öre saknar majoritetsstöd bland partierna.

I dag under regionstyrelsens möte står det klart att skattesatsen kommer att bli oförändrad i Skåne nästa år.

Styret, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har föreslagit en höjning med 23 öre. Den borgerliga alliansen vill inte alls höja skatten i nuläget. Och Vänsterpartiet hade helst velat höja med 80 öre.

Men vågmästarpartiet Sverigedemokraterna har bestämt sig. Och vill också ha oförändrad skatt. Därmed blir det ingen skattehöjning nästa år. Frågan kommer formellt att avgöras i regionfullmäktige om två veckor, men dagens beslut innebär att regionstyrelsen kommer att föreslå en oförändrad skatt.

– Vi saknar tilltro till att styret kan förvalta de pengarna på ett bra sätt. De har hittills anställt 2 000 fler personer men det har inte blivit någon mer vård. Om det varit ett privat bolag hade bolagsstyrelsen avsatt vd:n, säger Patrik Jönsson, gruppledare för SD.

Partiet vill rensa kraftigt i administrationen och på så vis frigöra 635 miljoner kronor under två år.

Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet, anser att såväl alliansens som styrets förslag är "hittepåbudgetar":

– De bortser från den faktiska situationen i vården och de stora underskott som redan finns, med 650 miljoner i Sus och 170 miljoner i Kryh. Sjukvården går med 1,2 miljarder i underskott, med vårt förslag om en höjning på 80 öre tillförs 2,2 miljarder och man kan satsa på vården, säger hon .

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, säger att han var medveten om att skattehöjningen skulle kunna röstas ner.

– Vi har haft en transparent process och alla partier har redogjort för sina ståndpunkter. Vi har lagt en driftbudget som vi tycker är bra, och den påverkas inte. Det blir nästan två miljarder mer till sjukvården jämfört med i år. Vi har föreslagit höjningen för att öka överskottet som är till för investeringar.

Han befarar dock att nästa år kan det behövas en högre skattehöjning för att täcka investeringskostnaderna. Men vilken storleksordning det handlar om vill han inte sia om.