Invigd – för att bli såld

Kristianstad Artikeln publicerades

Ytterligare 6 000 kubikmeter reaktor ska nu se till att biogasanläggningen producerar mer biogas. Men för att få avsättning för allt vill kommunen ta in nya aktörer. Och högskolan planerar en ny utbildning med biogasinriktning.

KARPALUND. En icke angenäm lukt mötte de prominenta deltagarna som kom till invigningen av den tredje biogasreaktorn. Här fanns företag och samverkanspartners från hela Skåne, liksom politiker och beslutsfattare. Några var med redan för 15 år sedan, när den första reaktorn skulle byggas. Nu ståtar två torn om vardera 4 000 kubikmeter, och ett tredje som rymmer 6 000.

Det gör att anläggningen numera årligen kan ta emot 150 000 ton biomassa istället för 90 000 ton, och om allt används kan de producera åtta miljoner kubikmeter gas.

Vill ha fler delägare

– Det motsvarar åtta miljoner liter bensin, säger en nöjd vd, Carl Lilliehöök, under invigningen. Det innebär att vi kan bli som olje- shejkar här i Vattenriket.

Men hittills används bara omkring 2,5 miljoner kubikmeter biogas i Kristianstad. Med fler biogasfordon och andra åtgärder tror han att vi kan komma upp i fyra miljoner, men resten behöver säljas. Över ett betydligt större avstånd. Det innebär att de vill ta in fler partners i biogasbolaget, för att driva utvecklingen vidare.

Men om fler ägare kommer in, kan väl inte Kristianstad bli oljeshejkar?

– Men en liten del av kamelen kan vi ha kvar. Framför allt får vi kunskapen om de som kommer att gruppera sig runt omkring.

Ett exempel är Malmberg Biogas i Yngsjö, som berättade om hur mycket biogasen betytt för dem, och gjort att de, tack vare kunskaperna från Kristianstad, numera är marknadsledande på biogasanläggningar i Tyskland.

Pierre Månsson redogjorde för tankarna kring utförsäljning av biogasbolaget – att de vill ha in fler intressenter som kan utveckla och driva det vidare. I vilken omfattning är för tidigt att avgöra. Företag får skicka in sina affärsplaner och hur mycket de vill köpa i ett omvänt anbudsförfarande.

Ny utbildning

Annat exempel på planer står Högskolan Kristianstad för. Docent Lennart Mårtensson berättar att det finns planer på att starta en utbildning mot biogas- ingenjör.

– Vi ligger i startgroparna och håller på att ta fram utbildningsprogram. Det är inte helt säkert än om det ska leda till en kandidatexamen eller i förlängningen även en ingenjörsexamen, säger Lennart Mårtensson.

– Vi kommer också att ha samverkan med näringslivet, när det gäller vår verksamhetsförlagda utbildning. Bland annat kan man samarbeta med Karpalund, och bedriva fältstudier och ha ett fältlaboratorium här.

Utbildningen beräknas ha 25-30 platser och starta 2013.