Ja till miljonstöd till flygplatsen

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

Kommunstyrelsen sa ja till att skjuta till drygt 4,5 miljoner till flygplatsbolaget. Totalt får bolaget fem miljoner när övriga ägare också skjuter till pengar. Vänsterpartiet reserverade sig.

Kristianstadsbladet berättade om det extra ägarbidraget i onsdagens tidning. Det tillkom som en punkt i samband med delårsbokslutet. Den exakta summan som Kristianstads kommun, som äger 91 procent av Kristianstad Airport AB, bidrar med är 4 550 000 kronor.

De övriga 450 000 kronorna kommer från ägarkommunerna Hässleholm, Bromölla och Östra Göinge. Bidraget bygger på att flygplatsen kalkylerat med ett underskott på 15 miljoner kronor.

Vänsterpartiet motsatte sig beslutet med motiveringen att Kristianstads kommun inte ”ska äga eller stödja flygplatsen främst ur miljöhänsyn”. I sin reservation skriver partiet också att de inte tror på flygplatsens framtid ”eller betydande roll för jobben och tillväxten”. Men där får de mothugg.

– Vi andra har alltid varit överens att flygplatsen har ett stort värde för nordöstra Skåne, säger kommunalrådet Anders Tell (S).

Han får medhåll av kommunalrådet Pierre Månsson (L), som sedan förra valet turas om med Socialdemokraterna om posten som kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har en flygplats av en anledning och den är att näringslivet ska kunna flytta sig snabbt till och från Stockholm. Det är egentligen den enda anledningen, säger Pierre Månsson.

Han berättar att Stockholms handelskammare bedömt värdet av flygplatsen till 35 miljoner kronor för Kristianstads med omnejd.

– Absolut säger att de inte hade kunnat ha vissa tjänster i Åhus om de inte kunnat flyga snabbt till Stockholm och Absolut är den enskilt största kunden.

Beslutet om tillskottet ska fattas av kommunfullmäktige, där Anders Tell väntar sig diskussion med anledning av Vänsterpartiets reservation.

– Man får anta att de lägger ett sådant yrkande i fullmäktige också, säger han.

Ett annat beslut kommunstyrelsen tog var att ge tekniska nämnden tillstånd att börja bygga Oxhagens förskola. Den ska ersätta paviljongerna på Östra Kasern, dit förskoleeleverna fick flytta från Parkskolan. Inflyttningen är beräknad till juni 2019.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå fullmäktige att köpa Fackens Hus för 5,5 miljoner för att bygga bostäder på Sommarlustområdet.