Ja till vindkraft i Arkelstorp

Kristianstad Artikeln publicerades

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ger Eolus Vind AB tillstånd att bygga två vindkraftverk i Arkelstorp. Därmed går man emot både Kristianstads miljö och hälso­skyddsnämnd och de egna tjänstemännen.

Eolus Vind AB har ansökt om att få bygga fem vindkraftverk i området Arkelstorp-Brännskulla på gränsen mellan Östra Göinge och Kristianstad. I våras såg det dock ut som att den sällsynta fladdermusarten barbastellen, som har hittats på platsen, skulle sätta stopp för ett tillstånd. Fladdermusen tillsammans med risken för störande buller för boende i området fick miljö- och hälsoskyddsnämnden att säga nej i sitt yttrande till länsstyrelsen.

Även Östra Göinge kommun sa nej eftersom vindkraftverken ligger i ett område som inte stämmer överens med kommunens förslag till vindbruksplan. Länsstyrelsens miljötillsynsenhet gjorde också bedömningen att vindkraftverken på Halla­bjär innebär ”en mycket stor och negativ påverkan på barbastellen” och ansåg att ansökan borde avslås i sin helhet.

Men länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som fattar beslutet går delvis emot yttrandena, även yttrandena från de egna tjänstemännen, och ger tillstånd för två av vindkraftverken i norr på fastigheten Arkelstorp 2:4.

– Det handlar om de två vindkraftverk som är närmast samhället. De påverkar inte fladdermössen, men kan ha påverkan på boende genom buller, säger Cecilia Hammarberg på Kristianstads kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Eolus Vind AB överklagar nu miljöprövningsdelegationens beslut. På Eolus har inte någon som är insatt i ärendet varit tillgänglig att kommentera saken. Men av överklagandet framgår det att företaget vill att tillståndet ska omfatta även ett tredje verk på fastigheten Arkelstorp 1:1. Eolus anser att fladdermössen inte påverkas i det området.