Allt fler falska nyheter på nätet

Sverige Artikeln publicerades
2 bilder

Tro inte på allt du läser eller hör. Det är budskapet från Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap.

På fredagsmorgonen publicerade DN ett stort reportage som visade hur Kristianstadsbladets artikel om hur grova störningar i Heliga Trefaldighets kyrka förvanskades och blev till en fejknyhet. Kristianstadsbladet intervjuade Måns Mosesson, reportern som gjorde artikeln.

Vi frågade också Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap om fenomenet med falska nyheter.

Ökar eller minskar dem.

– Det är svårt att mäta och säga säkert, men min bedömning är att allt fler falska nyheter cirkulerar på nätet. För de som vill har det blivit allt enklare att sprida falska nyheter, och i den mån som falska nyheter bekräftar människors åsikter finns den en form av efterfrågan. Om det driver trafik på nätet, finns det även ekonomiska incitament att sprida falska nyheter.

Vad finns det mest av, sanna eller falska nyheter?

– Den mesta informationen kommer från de traditionella medierna. Det är inte så att de falska nyheterna tränger ut de seriösa.

I detta fall, skulle vi ha varit tydligare med rapportering från början gällande etnicitet?

– Som jag minns det sa kyrkan att det rörde sig om ett "visst klientel". Då blir det en fråga för journalistiken, hur tydlig ska man vara? Man vill ju minska risken för missförstånd, men att skriva ut etnicitet bara för att det finns människor som annars kommer tro att det handlar om utrikes födda, då låter man dem sätta normen för vad som är relevant journalistik. Enligt de pressetiska reglerna ska man inte framhäva människors etnicitet om det saknar betydelse i sammanhanget eller är missaktande.

Vilken är journalistikens uppgift 2017?

– Den traditionella rollen är att tillhandahålla sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Det är fortfarande viktigt, men i dagens medielandskap är det också viktigt att granska den information som cirkulerar. Är den sann och relevant? När medborgarna inte längre enbart är läsare utan själva sprider material så finns det anledning att även granska sanningshalten i påståenden som får stor spridning på nätet.

Vad kan man göra för att minska risken att fejknyheter sprids?

– En slutsats är att vikten av källkritik är större än någonsin. Det behöver få bli ett större inslag i grundskolan. Där har man möjlighet att nå alla. Det andra är att granska information som cirkulerar på digitala och sociala medier.

Ett annat exempel

Saad Alsaudi

Det är inte första gången en av Kristianstadsbladets artiklar återges felaktigt av utländsk alternativ media. När vi skrev om att Kristianstadsbon Saad Alsaudi, som 2010 utsågs till Sveriges snabbaste fjortonåring, ville bland annat brittiska Daily Mail få honom att framstå som äldre än vad han var. Bredvid honom finns barn som är betydligt kortare. Men det berodde på att han återvänt till sin gamla skola för att springa med barn som var fem, sex år yngre. Läs artikeln om när Saad Alsaudi talar ut här.

Visa mer...