"Killarna har gjort vårt samhälle varmare"

Arkelstorp Artikeln publicerades
Ett fyrtiotal hittade vägen till scoutstugan i Arkelstorp under onsdagskvällen.
Foto:Kjerstin Klaeboe Jonsson
Ett fyrtiotal hittade vägen till scoutstugan i Arkelstorp under onsdagskvällen.

Ett fyrtiotal hittade vägen till scoutstugan i Arkelstorp i onsdags kväll, när initiativet Tillsammans för Arkelstorp kallade till möte.

Mötet föranleddes av förändringar i situationen för de ensamkommande flyktingpojkar som bor på HVB-hemmet Aspvillan.

Migrationsverkets praxis att låta genomföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar vars identitet inte kan kan styrkas, har lett till att några av de ensamkommande i Arkelstorp har fått sin ålder uppjusterat till över 18 år.

Att klassas som vuxen istället för barn innebär bland annat att rätten till en god man går förlorad och att ansvaret för den det gäller flyttas över från kommunen till Migrationsverket. Syftet med mötet var att hitta konkreta lösningar på den problematik detta kan innebära för den enskilde, som till exempel utvisning eller placering på något av migrationsverkets boenden i andra delar av landet, långt från Arkelstorp.

Mötesdeltagarna bestod av samtliga inneboende och personal på Aspvillan, initiativtagarna till Tillsammans för Arkelstorp, samt engagerade bybor som ville erbjuda sin hjälp.

De flesta känner killarna väl, som gode män, läxhjälpare eller som vänfamiljer. Oron för vad som ska hända killarna, som alla är mellan 15 och 18 år, var påtaglig. Alla utom en väntar fortfarande på besked om uppehållstillstånd. Jawad, en av killarna på Aspvillan, förklarar att han känner till 15-16 andra som har blivit utvisade, och att han är rädd för att det samma ska ske med honom.

Upprördheten över regeringen och Migrationsverket är stor.

- Detta är inte rättssäkert. Det är politik, och den går på bekostnad av bedömningen av den enskilde, säger Malin Fahlborg som under en längre tid har jobbat ideellt med ensamkommande ungdomar.

Ulrika Tollgren, scoutledare och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden tillägger:

- Dels finns den rättsliga sidan av det, men det finns även den mänskliga. Killarna har gjort vårt samhälle varmare och vi har inte råd att bli av med dem.

Solvig Oredsson, ordförande i Oppmanna Vånga hembygdsförening, uttryckte besvikelse över regeringens, enligt henne, alldeles för hårda linje i flyktingfrågan.

- Men snart vänder vinden, och tillsammans ser vi till att Sverige hittar hem igen till humanism, öppenhet, demokrati och mångfald. Innan kvällen var över hade fler av mötesdeltagarna erbjudit att öppna sina hem för de pojkar som är i akut behov av bostad.

Fakta

Tillsammans för Arkelstorp

Startades våren 2016, i samband med etableringen av HVB-hemmet Aspvillan. Initiativtagarna, bestående av olika lokala ideella krafter, ville inspirera till fler mötesplatser där människor i alla åldrar och med olika bakgrund integreras och känner delaktighet och gemenskap.

Visa mer...