Klartecken för Naturum

Kristianstad Artikeln publicerades

De aviserade besparingarna återremitterades men Naturum fick klartecken under tisdagens kommunfullmäktige.

Debatten om besparingarna böljade i över två timmar och var, ärligt talat, emellanåt en förvirrad historia som då och då tog sig allmänpolitiska proportioner.

Så fick också ordförande Erna Arhag (M) vid något tillfälle gå in och rätta sina ledamöter in i ledet när de svävade ut och började diskutera Arenan när det var Naturum som var på tapeten. Även om den socialdemokratiska oppositionen inte var uttalat negativ mot den borgerliga alliansens förslag att reducera nämndernas budgetar med en halv procent, ville oppositionsrådet att ärendet skulle ut på remiss i nämnderna.

– Om nämnderna får en chans att visa vad det skulle innebära konkret och göra konsekvensbeskrivningar skulle vi få en bättre belysning inför budgetarbetet för 2010, konstaterade Heléne Fritzon (S). Hon menade att året redan gått så långt att man lika gärna kan vänta en månad för att få ett bättre underlag inför framtiden.

Nu fattades inget beslut i frågan eftersom den återremitterades.

Däremot diskuterades investeringsbudgeten minst lika livligt, men bara en enda punkt i den. Nämligen Naturum.

Och det var en splittrad allians som debatterade mot varandra. Nils-Arne Bidsell (M) ville, flankerad av partikollegorna Filip Nilsson och Ulf Persson samt Christina Borglund (KD), att Naturum läggs på framtiden.

Till skillnad från tidigare uttalanden, var hans argument nu helt ekonomiska:

– Med en investering på 90 miljoner och ökade driftskostnader på åtta miljoner visar ett sådant beslut inte på något omdöme eller ansvar, när den finansiella situationen ser ut som den gör, sa han.

Men kommunalrådet Bengt Gustafson (M) ansåg att det skulle bli dyrare att flytta Naturum på framtiden, eftersom de statliga bidragen då kommer att utebli.

Även Heléne Fritzon ställde sig bakom Naturum:

– I hela världen finns 500 biosfärområden, i Sverige bara ett som uppfyller Unescos hårda krav. Det finns här i Kristianstad. Då vore det väl skam om vi inte kunde fullfölja planerna på ett Naturum.

Frågan avgjordes i votering, 56 röster för, nio emot och fyra som avstod. Under kvällen fattades också beslutet att godkänna de omdiskuterade glasbroarna mellan butikslokaler i centrala Kristianstad.

Ett oenigt fullmäktige sa ja till broar över Östra Storgatan och Östra Vallgatan.

Fullmäktige gav också nämnderna ansvarsfrihet för 2008.