Klartecken för större skola på Helgedal

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

Helgedalskolan byggs om och en ny förskola ska stå klar 2020. Barn- och utbildningsnämnden har gett klartecken till projektet.

Behovet att bygga om och ut Helgedalskolan och Helgedals förskola har varit stort under en längre tid.

Antalet elever ökar i området och i maj förra året beslutade barn- och utbildningsnämnden att skolan ska bli tvåparallellig och att en ny förskola ska byggas intill skolan.

Men byggstarten har dragit ut på tiden. Anledningen är att man har stött på en del problem i arbetet med detaljplanen, förklarar Ulrika Tollgren (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Skolan ligger rätt, men den mark som har köpts till för att kunna bygga ut och få större skolgård ligger inom riskzonen för översvämning. Det är vid extrema lägen risken finns, men eftersom vallen är klar först om fem år har vi nu fått dispens.

Delar av skolan saneras just nu på grund av fuktskador. Dessa lokaler ersätts tillfälligt med paviljonger. Men skolan kommer att byggas om och till och utökas från dagens cirka 250 elever till att rymma 350 till 400 elever.

När det gäller förskolans lokaler har C4 Teknik gjort bedömningen att de är i sådant skick att det inte är lönt att renovera.

En ny förskola byggs i stället enligt den modell med konceptförskolor som kommunen har beslutat om tidigare. Förskolan får fyra avdelningar med plats för 72 barn.

Den totala kostnaden är beräknad till drygt 126 miljoner kronor och byggstarten är planerad till hösten 2018. Skolan byggs först och därefter förskolan. Allt beräknas stå klart vid slutet av 2020.