Kommunen i bråk om Äspetplaner

Kristianstad Artikeln publicerades
Länsstyrelsen har stoppat detaljplanen för två hus i Äspet i Åhus. Nu överklagar kommunen beslutet.
Foto: Bosse Nilsson
Länsstyrelsen har stoppat detaljplanen för två hus i Äspet i Åhus. Nu överklagar kommunen beslutet.

Kommunen och länsstyrelsen är oense om detaljplaner för två byggnader i Äspet.

Kristianstadsbladet har tidigare rapporterat om att länsstyrelsen stoppar detaljplanen för två planerade hus på en tomt i Äspet i Åhus. Anledningen är risken för framtida erosion och översvämningar. Nu berättar Sveriges Radios Ekot att kommunen beslutat att överklaga ärendet.

– Än så länge har vi bara talat om att vi överklagar ärendet till regeringen. Tjänstemännen kommer att formulera sakargumenten nu, säger byggnadsnämndens ordförande Sonny Modig.

I det pågående arbetet med Kristianstads kommuns nya kust- och havsplan konstateras att Äspet och stora delar av Åhus befinner sig i ett riskområde för översvämningar. De två fastigheterna vars detaljplan länsstyrelsen stoppat är planerade att ligga i ett tallskogsområde 100-200 meter från havet och endast två till tre meter över havsnivån.

– Området i sin helhet erbjuder en hel del problem när det gäller den låga terrängen i förhållande till en havsvattenstigning och ett erosionsproblem, sa länsöverdirektör Ola Melin då i ett pressmeddelande.

Men kommunen avser att de två hus som detaljplanen gäller är berörda i mycket mindre grad än andra villor i området.

– Vi menar att länsstyrelsen går för långt. De målar upp ett katastrofscenario som bygger på de sämsta förutsättningarna med en stor havsnivåhöjning. Då är alla fastigheter längs kusten utsatta, många i mycket högre grad än denna fastighet, säger Sonny Modig.

Men varför tillåta nya hus på ett område som är så utsatt?

– Vi är väl införstådda i problematiken kring kusten. Men fastighetsägaren är beredd att driva ärendet vidare och kommunen har inga invändningar mot det.