Kommunen vill begränsa buller

Kristianstad Artikeln publicerades

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad kommer att ansöka hos länsstyrelsen om att villkoren för bullret från vindkraftverken omprövas. Detta efter att Ekestadsborna länge störts av ljudet från Karsholms vindkraftpark.

Naturvårdsveket har nyligen öppnat en möjlighet till skärpta bullervillkor för tysta områden och det är den Kristianstads kommun nu prövar, för första gången i Sverige.

Normalt brukar miljö- och hälsoskyddskontoret meddela beslut som fattas skriftligt till de som berörs.

– Men här är så många engagerade i frågan att vi kände det kunde vara på sin plats med ett informationsmöte, sa Tommy Danielsson, förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad vid gårdagens möte i Ekestads Folkets hus.

Ända sedan vindkraftsparken drog i gång för ett drygt år sedan har miljö- och hälsoskyddskontoret fått klagomål från närboende. De boende i Ekestad, i närheten av vindkraftsparken, upplever bullret som mycket störande, i synnerhet kvällar och nätter.

Detta trots att mätningar visar att bullervillkoren på 40 decibel inte överskrids.

Läs mer i fredagens pappers- eller e-tidning.