Kommunen vill riva rådhuset

Kristianstad Artikeln publicerades

Riv större delen av rådhuskvarteret och bygg nytt för både Kristianstads kommun och Region Skåne. Genom samlokalisering vill politiker få en billigare och effektivare lokallösning.

På Region Skåne har förslaget tagits väl emot.

- Jag ser väldigt positivt på en sådan lösning, av flera skäl, säger regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein. Dels skulle vi komma närmare kollektivtrafiken, dels kan vi utnyttja våra lokaler bättre.

Jerker Swanstein förklarar att det under en längre tid pågått diskussioner om att flytta Region Skånes administration närmare centrum. När han läste i tidningen om att Kristianstads kommun övervägde att flytta till Kvarnen kontaktade Jerker Swanstein därför kommunledningen. Hans tanke var att kommunen skulle ta över Skånehuset och att Region Skåne skulle flytta till Kvarnen.

- Men nu har Kristianstads kommun kommit med det här samordningsförslaget. Jag har informerat gruppledarna i femklövern och även oppositionen. Det är enbart positiva tongångar, säger Jerker Swanstein.

Folkpartiets gruppledare, Kristianstadsbon Gilbert Tribo, ser också det positiva i att få in alla regionens tjänstemän och politiker till centrala Kristianstad.

- De får upptäcka handelsstaden och ta del av vad den har att erbjuda. Den marknadsföringen har kommunen inte varit bra på tidigare, säger Gilbert Tribo. Rådhusfrågan har diskuterats under en längre tid i Kristianstad. En lösning måste till, eftersom rådhuskvarteret är i stort behov av renovering. Lokalerna används inte effektivt och är inte handikappanpassade.

Ett nybygge vid Allöskolan har diskuterats. Förhandlingar pågår också med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr.

Därav detta tredje förslag, där tanken är att man river hela rådhuskvarteret utom den delen där fullmäktigelokalen finns. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen. Förutom att bland annat möteslokaler kan utnyttjas bättre så kan exempelvis telefonväxel, tryckeri, vaktmästeri med mera vara gemensam. Två möten mellan Kristianstads kommun och Region Skåne hållits i frågan, och i torsdags presenterades förslaget för partigrupperna i Kristianstads kommun.

- Kan vi komma fram med den lösning som nu skissas, så är det den bästa, säger Ingrid Karlsson, Centerpartiets gruppledare i Kristianstads kommun.

Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) tycker att det finns mycket att vinna och spara på en samordning mellan kommunen och regionen.

- Men vi vet ännu inte om det går att landa detta projektet. Det är för tidigt att säga, säger han. Dessutom vet vi inget om ekonomin ännu. Men konceptet är oerhört intressant.