Konfirmander fick antidroginformation

Kristianstad Artikeln publicerades

I går lyssnade 47 konfirmander från Tollarp på Lazze X Strandbergh. Han har gjort sig känd som en något annorlunda antidroginformatör. Han vill få ungdomar att avstå från droger utan att använda pekpinnar.

– Jag har själv varit nykter och drogfri i 10 år, säger Lazze X Strandbergh. Första gången han provade hasch var han bara 14 år gammal. Själv drogade han i 14 år. Under de senaste åtta åren har han hållit föredrag för över 10000 ungdomar i syfte att få dem att aldrig prova. Under gårdagens föredrag betonade han vikten av att inte prova. Man kan aldrig få ett sug efter något som man inte vet hur det känns, berättade han. I dag är det viktigare än någonsin att motverka droganvändandet. – I dag ser det ut som det gjorde på 1960- och 1970-talet, säger han. Marie Svedberg Algotsson är församlingspedagog i Västra Vrams församling. I går anordnades en temadag om etik och moral. Hon och kyrkoherde Anders Thorsén tycker det är viktigt att förbereda konfirmanderna för de val de kan ställas inför i livet. – Vi vill diskutera drogproblematiken med ungdomarna, säger Anders Thorsén. Eftersom Lazze X Strandbergh själv har erfarenhet av vad man bör säga till ungdomar i den åldern för att få dem att inte prova, var han ett naturligt val till gårdagens temadag. Jimmy Vulovic 044-18 55 53 jimmy.vulovic@kristianstadsbladet.se