Korttidsplatser föreslås bli färre

Kristianstad Artikeln publicerades

Med bättre fokus på hemrehabilitering ska 15 korttidsplatser kunna stängas i kommunen.

Det anser omsorgsförvaltningen som föreslår att 15 av de 60 platserna på Opalen, Stafres rehab och Björkens kortvård stängs.

Detta ska ske snarast, när och om politikerna fattar beslutet. Det kan innebära att både kostnaderna för hemtjänsten och för färdigbehandlade patienter på sjukhus kan öka inledningsvis. Däremot talar erfarenheten av hemrehabiliteringen för att hemtjänsttimmarna minskar efteråt.

I snitt från 50 timmars hemtjänst innan hemrehab, till 28 timmar per månad efter avslutad hemrehab. Dessutom hoppas man att genomströmningen av kunder inom korttidsboendena ska öka, om hemrehab får fler ärenden till sig.

Personalen påverkas förstås, 18 personal dagtid och tre nattetid berörs av neddragningarna. Förvaltningen hoppas hitta nya tjänster för dem på andra håll inom den kommunala verksamheten. Besparingen förväntas bli drygt sex miljoner kronor.