Krinova får miljonbelopp för nytt projekt

Kristianstad Artikeln publicerades
Krinova i Kristianstad och Inkubera i Örebro har gemensamt beviljats nio miljoner kronor under tre år för projektet Foodinova.
Foto: Bosse Nilsson
Krinova i Kristianstad och Inkubera i Örebro har gemensamt beviljats nio miljoner kronor under tre år för projektet Foodinova.

Med satsningen ska Krinova hjälpa till att utveckla den svenska livsmedelsindustrin. Projektet väntas skapa 600 nya jobb i Skåne.

Krinova i Kristianstad och Inkubera i Örebro har gemensamt fått nio miljoner kronor under tre år för projektet Foodinova. Tanken är att de ska tillsammans ska skapa en nationell arena med fokus på mat, måltider, livsmedel och hälsa.

– Satsningen för Skåne ska på tre år skapa 600 nya jobb. Projektet ska hjälpa fler företag att starta och se till att de företagen som redan finns kan växa, säger Krinovas vd Charlotte Lorentz Hjorth.

Pengarna ska användas till stöd och vidareutveckling av livsmedelsindustrin både i Skåne och nationellt. Det görs bland annat genom att hjälpa företagen med ny teknik och introducera dem för nya samarbetspartners.

– Vi ser att det startas mycket nya livsmedelsföretag. Det är kul att vara med och se till att de växer.

Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan. Ett tjugotal projektpartners ingår i ett nätverk runt projektet, bland annat Lantbrukarnas riksförbund och flera universitet.

– Det är jätteskoj att vi får ett nationellt uppdrag. Det är ett bevis på att vi varit framgångsrika i det vi har gjort hittills, säger Charlotte Lorentz Hjorth.

Även kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L) är glad över beskedet.

– Livsmedelsbranschen är en av den här regionens styrkor. Krinova har haft en enormt positiv utveckling de senaste åren men man måste också ha ett nationellt uppdrag för att få riktig tyngd, säger Pierre Månsson.

Varför är det viktigt för Kristianstad?

– Det kommer på sikt gynna arbetstillfällena och livsmedelssektorn i Kristianstad och Skåne.

För satsningen gagnar inte bara företag som odlar, producerar och förädlar livsmedel, enligt Pierre Månsson.

– Det ger jobb i servicesektorn. Det ger ringar på vattnet.

Fakta

Satsning på nationell arena för matrelaterade företag

– Krinova i Kristianstad och Inkubera i Örebro har tillsammans med sina partners beviljats nio miljoner kronor under tre år för projektet Foodinova.

– Projektet blir en nationell, platsobunden, arena med fokus på mat, måltider, livsmedel och hälsa.

– Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan.

– Ett tjugotal projektpartners ingår redan från starten i ett nätverk kring projektet, bland andra Lantbrukarnas riksförbund och flera universitet.

Visa mer...