Kristianstad är bra på friluftsliv

Kristianstad

Kristianstad är Skånes bästa friluftskommun och näst bäst i landet.

Artikeln publicerades 15 mars 2012.

Utmärkelsen "Sveriges friluftskommun" delades ut första gången 2010 och det är bland annat Naturvårdsverket och Svenskt friluftsliv som står bakom. Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet och resultatet har man fått fram genom en enkätundersökning.

Enkäten besvarades av 254 av landets 290 kommuner och i Skåne var det Kristianstad som hamnade högst på listan och blev näst bäst i landet. Lite längre ner på listan, på 22 plats i landet, hamnade Tomelilla. Lomma, Osby, Svedala och Vellinge lämnade ofullständiga svar, eller inga svar alls.

I bedömningen har man bland annat tagit ställning till om kommunerna har en översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv och om naturturism är en strategisk fråga i näringslivsplanen.