Kristianstad är bra på friluftsliv

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstad är Skånes bästa friluftskommun och näst bäst i landet.

Utmärkelsen "Sveriges friluftskommun" delades ut första gången 2010 och det är bland annat Naturvårdsverket och Svenskt friluftsliv som står bakom. Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet och resultatet har man fått fram genom en enkätundersökning.

Enkäten besvarades av 254 av landets 290 kommuner och i Skåne var det Kristianstad som hamnade högst på listan och blev näst bäst i landet. Lite längre ner på listan, på 22 plats i landet, hamnade Tomelilla. Lomma, Osby, Svedala och Vellinge lämnade ofullständiga svar, eller inga svar alls.

I bedömningen har man bland annat tagit ställning till om kommunerna har en översiktsplan med ett avsnitt om friluftsliv och om naturturism är en strategisk fråga i näringslivsplanen.