Kritik mot överfulla Öresundståg

Kristianstad Artikeln publicerades

Järnvägsfrämjandet i Skåne är starkt kritisk mot säkerheten på överfulla Öresundståg. Det föreslår att Skånetrafiken ska hyra in sig i fler verkstäder, för att minska vagnbrist och trängsel.

Vinterproblemen på Öresundstågen har fått Järnvägsfrämjandets ordförande i Skåne, Matts Lindmark, att reagera kraftigt. Han pendlar själv mellan Helsingborg och Malmö och är bekymrad för säkerheten när många passagerare står och trängs.

– När de har vagnbrist blir det rena kaoset. Vad som är problemet med vagnbristen säger Skånetrafiken inte riktigt, men förklaringen är att verkstaden inte är tillräckligt stor, säger han.

Han är upprörd över att Skånetrafiken personal säger att tågen inte är överlastade med tanke på hur stor vikt tågen klarar och att det är ovanligt med kraftiga inbromsningar. I en rapport till Skånetrafiken konstaterar han att vikten inte är avgörande för säkerheten utan hur många passagerare tåget har och de utrymningsvägar som finns.

I rapporten tar han upp en rad problem, som exempelvis avstängda dörrar. Att passagerarna informeras om det på skärmar ovanför ingångarna till tåget räcker inte vid en olycka eller brand, anser han, eftersom folk inte agerar rationellt eller logiskt vid en nödsituation.

Han är övertygad om att det blir svårare att evakuera om tåget är överfullt. Att det är ovanligt med kraftiga inbromsningar och att olyckor händer sällan tycker han inte är något hållbart argument.

Han vill att man ska sätta en maxgräns för stående passagerare och att ombordpersonalen ska kunna hänvisa de som inte får plats till extrainsatta bussar. Han föreslår också att Skånetrafiken hyr in sig hos andra verkstäder, när DSB Firsts verkstad inte räcker till.

– Verkstaden är avsedd för 44 tåg. Nu försöker man ta in 150 tåg där.

För att dela upp resenärerna och skapa bättre plats på varje tåg föreslår han att vissa tåg byggs om för att bara gå på längre sträckor, till Karlskrona, Göteborg och Växjö, medan andra blir pendeltåg. Då skulle också komforten och servicen bli bättre.

– Öresundståg vill vara för mycket. Då ska alla resenärer blandas. Det är mycket där kaoset ligger, säger Matts Lindmark.

Trafikchef Göran Lundblad vill inte kommentera Matts Lindmarks rapport, eftersom han ännu inte svarat på den, men rent generellt ser han inga problem med säkerheten på Öresundstågen. Han anser inte att säkerheten påverkas när passagerare står i alla gångar och vestibuler.

– Ur järnvägslag och myndighetssynpunkt gör det inte det eftersom tågtrafikens signalsystem reagerar likadant om de är ett tomt eller ett fullt tåg. Vi är heller inte riktigt nöjda, men det är en komfortfråga.

Samtidigt konstaterar han att det alltid blir värre konsekvenser vid en olycka ju fler passagerare det är i tåget, men det gäller även när det är fullsatt i jämförelse med om det är halvfullt. Överlag ser han tågtrafiken som oerhört säker och säger att Skånetrafiken följer alla lagar och regler.

Hur ofta har ni säkerhetsövningar?

– Skånetrafiken har aldrig övningar. Vi köper tjänsten av olika trafikföretag. Deras personal ska vara kompetent.

Att hyra in sig hos flera verkstäder för att vagnbristen inte ska bli så allvarlig som den var i vintras, tror han inte är någon lösning eftersom alla verkstäder var överbelastade då.

– Vi kommer att bygga ut tågtrafiken ordentligt, köra tätare trafik och kontinuerligt införa nya Pågatåg som tar fler passagerare än de gamla. Det kommer att göra att det inte blir trångt, säger Göran Lundblad.

Än så länge har inga nya Pågatåg anlänt till Skåne, eftersom de inte uppfyller de tekniska kraven och avtalet därför inte har skrivits under.