Lantmätare blir nästa bristyrke

Kristianstad Artikeln publicerades

200 nya lantmätare behövs under de kommande tio åren. Därför riktas nu kampanjer mot 43000 elever. De kan slåss om de 20 jobb som blir lediga varje år.

Liksom i många andra yrken bemannas lantmätarna främst av 40-talister. När dessa går i pension uppstår platser som behöver fyllas med nya, friska förmågor. Lantmäteriets Mark- och Fastighetsråd har räknat ut att det behövs omkring 200 nya civilingenjörer inom lantmäteriet de kommande tio åren. Därför startas nu en kampanj riktat mot landets gymnasier och högskolor. 43000 elever ska nås av broschyrerna som talar om vilka utbildningsvägar som finns. Även i Kristianstad kommer det att finnas ett behov av lantmätare den kommande tioårsperioden, tror Sven Gunnarsson. Han är kontorschef för Lantmäteriets verksamhet i Kristianstad. Förutom här finns de i Skåne även i Ystad, Ängelholm och Malmö. – I Skåne är vi 70-80 anställda, och spontant tror jag att hälften av dessa kommer att pensioneras de närmaste tio åren. – I Kristianstad är vi ett 20-tal, och här kommer vi nog att behöva rekrytera 15-20 personer under tio års tid. Men grovt räknat innebär det här bara nära två nya tjänster årligen i Kristianstad, och i Skåne totalt fyra tjänster om året. För hela landet rör det sig om 20 tjänster om året. – Jo, men vi märker redan idag att det är svårt att rekrytera. Det kommer nog också att bli hård konkurrens om de som utbildar sig framöver, tror Sven Gunnarsson. Förutom på statliga Lantmäteriet finns det även sex kommuner i Skåne som har egna lantmätare; Kristianstad, Hässleholm, Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Även företag börjar efterfråga kompetensen, då lantmätare är utbildade inom flera områden. Allt från fastighetsrätt till digital kartteknik ryms inom kunskapsnivån. – Man kan säga att vi står på tre ben. Vi kan fastighetsrätt och juridik, vi kan ekonomi och sköter förhandlingar om ersättningar till markägare, samt håller på med mätteknik och kartor, förklarar Sven Gunnarsson. Clifford Johansen 044-18 56 40 clifford.johansen@kristianstadsbladet.se