Lukt väntas när tjärcistern bryts upp

Kristianstad Artikeln publicerades

I?dag påbörjas ett av de mer kritiska momenten vid saneringen av den giftiga Gasverkstomten. En större cistern med tjära under marken ska brytas upp och det väntas lukta en del i närheten de närmaste dagarna.

Schaktningsarbetet pågår för fullt över det som en gång var en sjöbotten på Gasverkstomten, mellan motorvägen och Radio Kristianstads lokaler bortanför arenan. Lastbilar tippar ut flak efter flak med sand, stenkross och rivningsmaterial över området och ersätter all förorenad jord som har släpats bort sedan saneringen inleddes i våras. Totalt ska runt 80 000 ton bort från tomten.

På platsen stod det gasverk som mellan 1902 och 1962 försedde Kristianstadsborna med stadsgas till bland annat gatlyktor. I tillverkningen där man destillerade stenkol bildades giftiga biprodukter som tjära, koks, ammoniak­vatten, tungmetaller, cyanid och olja. Dessa ämnen har dumpats på den gamla sjöbotten och legat kvar i jorden sedan dess. Tomten har av länsstyrelsen pekats ut som en av Skånes farligaste, bredvid bland andra BT Kemi i Teckomatorp.

700 ton tjära

Många av de farliga ämnena har transporterats bort, men ännu återstår stora mängder tjära som har varit koncentrerat till och utgått från den större cisternen på tomten, 225 kvadratmeter stor och två meter djup. Den kan innehålla runt 700 ton tjära.

– Man förvarade tjäran här som var en användbar restprodukt på Gasverket. Den såldes vidare till bland annat båtbyggare och har använts av ålfiskare till deras draggar, säger Inge Ivarsson, projektledare för saneringen för C4 Teknik.

En stor del av cisternen har innehållit vatten som varit förorenat av tjäran och som pumpades upp under förra veckan. I dag är det dags för entreprenören Svevia att bryta upp betongskiktet som täcker cisternen.

– Vi vet inte exakt hur det ser ut. Tjäran kommer antagligen att vara i mer eller mindre flytande form och kommer att blandas med förorenad jord för att stabiliseras och sedan grävas upp, säger Marcus Selander, entreprenadingenjör på Svevia.

Vid hanteringen av tjäran, som är cancerframkallande, kommer de som hanterar den i tältet att ha gasmask. För att minska påverkan på omgivningen uppfördes i förra veckan ett tält över cisternen och under gårdagen monterades ett större luftfilter i anslutning till tältet.

Ändå kommer inte den närmaste omgivningen, till exempel personalen på Radio Kristianstad, undgå att känna doften av tjära.

– Vi försöker så gott det går att minimera påverkan. Man kan ändå känna en skarp lukt av tjära, men det är ingen fara att andas in den, säger Inge Ivarsson.

Grundvattnet sänks

När betongcisternen med ramverk i trä har forslats bort ska marken under och omkring cisternen undersökas för att hitta mer tjära. En tillfällig grundvattensänkning får göras och all förorenad jord sex meter ner under marken ska schaktas ur och transporteras bort.

– Vi vet att den har spridits ut, vi har hittat tjära 15 meter från cisternen.