M-politiker skyller olagligt hål i skyddsvall på varandra

Kristianstad Artikeln publicerades

Först trotsade Åhus beachhandboll kommunens nej om att göra ett hål i skyddsvallen mot hamnen. Sedan skickade de räkningen för grävarbetet till kommunen. Ingen politiker tar ansvar för ingreppet, som strider mot lagen.

Skyddsvallen mellan Åhus Hamn och Täppetstranden byggdes 1996. Den skulle skydda badare och boende mot buller från verksamheten i hamnen.

Men sedan dess har beachhandbollsarenan tillkommit. Och från dess sida har man velat göra ett hål i skyddsvallen för att underlätta för leveranser. Senast i maj i år, då Åhus beachhandboll i en skrivelse till kommunen tryckte på behovet av en anslutningsväg genom vallen. Där stod också att "vi har fått förhandsindikationer från moderata politiker att kommunen är positiv till detta".

Men projektledare Anders Magnusson på kommunledningskontoret, som fick en förfrågan från Åhus beachhandboll, gav ett annat besked.

– Jag kollade med stadsbyggnadskontoret och därifrån sa man nej. Det meddelade jag också Åhus beachhandboll, säger han.

Trots det grävdes hålet i skyddsvallen i somras. Enligt ett fakturaunderlag till kommunen togs beslutet "tillsammans med politiker" till en kostnad av 80 000 kronor, varav kommunen nu förväntas betala hälften. "Fakturan" som skickats med är inte från det aktuella företaget, utan enbart en förteckning över vad det ska ha gjort.

När Kristianstadsbladet når Åhus beachhandbolls vd Mats G Jönsson, säger han att politikerna han syftar på i fakturaunderlaget är Bengt Gustafson, Lars-Göran Sandréus och Peter Johansson.

– Beslutet om att göra ingreppet kom från Lars-Göran Sandréus.

Vem beställde jobbet?

– Det vill jag inte säga, men jobbet är gjort via oss, svarar Mats G Jönsson.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson förnekar att han skulle ha fattat några beslut om intrånget i skyddsvallen.

– Det är fullständigt vansinnigt detta. Jag har själv försökt att ta reda på vad som hänt, och explicit frågat Peter Johansson om han fattat beslutet.

Varför har du ställt frågan till just Peter Johansson?

– Hans namn förekom i det hela när diskussionen om fakturan inleddes, svarar Bengt Gustafson.

Peter Johansson å sin sida säger att han har hört Bengt Gustafson på ett partimöte ge Åhusmoderaten Lars-Göran Sandréus i uppdrag att diskutera frågan med både Åhus hamn och med Mats G Jönsson.

Har du diskuterat ett hål i skyddsvallen med Mats G Jönsson?

– Ja, det har väl kommit upp flera gånger. Men jag har inte hört något om några beslut, säger Peter Johansson.

Lars-Göran Sandréus säger i sin tur att det var han och Peter Johansson som meddelade Åhus Beachhandboll.

– Vi förklarade att det från vår sida, Åhusmoderaterna, inte fanns några hinder. Men vi sa också att vi inte kan ge tillstånd för ingreppet eller betala för det.

    Räkningen som Åhus Beachhandboll skickat till kommunen omfattar totalt 515 000 kronor för investeringar som gjorts under året. Men kommunen, som förväntas betala hälften, har vare sig varit med och diskuterat investeringarna i förväg eller godkänt dem. Därför har fakturan så här långt bestridits.

    – Vi vill se en anledning till kostnaderna innan vi kan vara med och betala, säger kommundirektör Göran Persson.

    Hur det än blir i övrigt lär kommunen inte ställa upp på att betala hålet i skyddsvallen.

    – Det är inte acceptabelt att hålet har gjorts. Det strider mot detaljplanen, förklarar kommundirektör Göran Persson.