Makar känner sig lurade på villaköp

Kristianstad Artikeln publicerades

Två makar känner sig lurade på köpet av en villa i ett samhälle utanför Kristianstad sommaren 1995.
Nu har advokat Björn Attnarsson för deras räkning lämnat in stämningsansökning till tingsrätten. Där krävs säljaren på drygt 600000 kronor, plus ränta från 1995. Vid försäljningen uppgav säljarna att de i början på 1990-talet tilläggsisolerat väggarna i källaren. Fram till 2001 verkade allt okej. Då började makarna känna dålig lukt i villan.
En fuktmätning visade mycket höga fuktvärden både över och under marknivå. Makarna vände sig då till Småhusskadenämnden. Vid den fortsatta undersökningen konstaterades bland annat omfattande, utbredda och genomgående sprickor till bärande väggar. Dess-utom var sprickor i siporex-blocken och fogar i innerväggar överspacklade.
Av besiktningsutlåtandet framgår att sprickorna i källarväggarna ilagats och överspacklats vid tidpunkten för utreglingen i början av 90-talet och att felet kraftigt försämrar fastighetens hållfasthet. Kravet på drygt 600000 kronor motsvarar vad det kostar att åtgärda fel och brister, utöver det bidrag på cirka 180000 kronor som Småhusskadenämnden bi-dragit med.
Advokat Björn Attnarsson gör gällande att säljaren känt till sprickorna i källarväggarna och således, enligt honom, förfarit svikligt genom att inte upplysa köparna om det. Under alla omständigheter menar advokaten att villan varit behäftad med dolda fel och avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta.
Lennart Svenezon