Många lärare går till andra yrken

Kristianstad Artikeln publicerades
"Det är ett problem att så många lärare lämnar yrket", konstaterar Birgitta Olsson, ordförande i Lärarförbundet i Kristianstad.
Foto:Tommy Svensson
"Det är ett problem att så många lärare lämnar yrket", konstaterar Birgitta Olsson, ordförande i Lärarförbundet i Kristianstad.

Lärarbristen i Sverige är akut. Samtidigt har 15 procent av de utbildade lärarna valt att gå till andra yrken. "Vi har märkt de senaste åren att många inte orkar längre", säger Birgitta Olsson, ordförande Lärarförbundet i Kristianstad.

Enligt SCB:s undersökning "Lärare utanför yrket" som publicerades i våras är cirka 15 procent av lärarutbildade i Sverige under 65 år verksamma i en annan bransch. De jobbar vaken som lärare eller inom utbildningsbranschen, utan har valt att lämna yrket helt. Många hamnar inom vården eller på olika offentliga jobb som handläggare eller liknande.

Bilden ser ungefär likadan ut i Kristianstad som i övriga landet, menar Birgitta Olsson:

– Det finns väldigt många anledningar till varför så många väljer att lämna yrket, men arbetsmiljön och stressen är en stor bidragande faktor, säger hon, och fortsätter:

– Lärare i dag har otroligt mycket krav på sig, och en stor arbetsbörda. Vi har sett att många relativt nyutexaminerade lärare blir sjukskrivna – de är inte förberedda på vad som möter dem när de kommer ut i arbetslivet.

I undersökningen svarar nästan 7 av 10 lärare som lämnat yrket att faktorer i arbetsmiljön som stress och hög arbetsbelastning varit en av anledningarna. För över hälften var arbetsvillkoren, exempelvis lön och arbetstider, faktorer som fått dem att byta yrke.

– Det har ju satsats pengar på lärarlönerna de senaste åren, men bara på vissa lärare. För de som inte fått ta del av lönelyften kan det vara droppen som får dem att sluta som lärare, konstaterar Birgitta Olsson.

Även om lönerna har höjts så är också karriärmöjligheterna ganska begränsade i lärarrollen. En ingångslön på 26 000 kronor känns helt okej för många – men löneutvecklingen genom åren är inte särskilt stor.

– När man inte ser utvecklingsmöjligheterna i jobbet finns risken att man söker sig någon annanstans, säger Birgitta.

Lärarbristen i dag är akut – samtidigt utbildas för få lärare för att täcka behovet. Behovet de kommande åren är cirka 21 000 nya lärarstudenter om året – i dag ligger siffran på cirka 13 000. Många lärare börjar dessutom närma sig pensionsåldern.

– Det här är ett problem som kommer bli tungt att vända. Hade det varit i skolvärlden som inom vården, där vissa avdelningar stänger för att det inte finns tillräckligt med legitimerade sjuksköterskor så hade flera skolor tvingats att bomma igen, helt enkelt för att det inte finns legitimerade lärare. Det är inte bra, vare sig för eleverna eller för skolpersonalen, konstaterar Birgitta Olsson.

Men varför inte försöka locka tillbaka en del av de utbildade lärarna på vift? Kommunen eller skolorna kunde ju gå ut med brev till examinerade lärare, eller erbjuda dem något?

– Jag tror vi kommer få se det mer och mer, lockbeten eller kryddade anrättningar på ett eller annat sätt för att locka till sig lärare. Men det krävs långsiktiga insatser för att lösa problemet. Det positiva nu är ändå att frågan hamnat i fokus och är uppe för diskussion.

Fakta

Lärare utanför yrket

Rapporten "Lärare utanför yrket" är gjord av Statistiska centralbyrån och presenterades i våras. I undersökningen konstateras att cirka 15 procent av landets utbildade lärare har sökt sig till andra yrken, och genom enkäter med drygt 7 000 personer med lärarexamen som bytt bransch har man försökt utröna varför.

7 av 10 angav arbetsmiljö som en bidragande orsak, 5 av 10 angav arbetsvillkor och 4 av 10 uppgav att de blivit intresserade av ett annat yrke och därför lämnat.

Lärare som arbetat inom grundkolan uppgav i högre utsträckning arbetsbelastning i förhållande till arbetstid samt psykisk påfrestning som bidragande orsaker.

Ungefär 60 procent av de lärare som lämnat yrket kunde tänka sig att återvända till det. Bland de yngre, 25-39 år, var det 70 procent som kunde tänka sig att återvända. De viktigaste faktorerna för att börja jobba som lärare igen var rimligare belastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen samt högre lön.

Källa: SCB

Visa mer...