Mark på Söder undersöks inför köp

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstads kommun undersöker omfattningen av markföroreningar i kvarteret Vindspelet bakom arenan. Resultatet kan komma att påverka priset kommunen betalar Bröderna Persson för fastigheterna.

Som Kristianstadsbladet tidigare berättat är parterna nära en överenskommelse gällande Vindspelet mellan Gasklocksgatan och Björket. Byggnads AB Bröderna Persson har tidigare ansett sig lurat av kommunen inför arbetet med detaljplanen för Kristianstad Arena och krävde därför att kommunen skulle lösa in deras fastigheter för 40 miljoner kronor.

Det har senare kommit fram att kommunen avsatt 21,8 miljoner kronor för förvärvet.

Ärendet drevs till mark- och miljödomstolen i Växjö, men huvudförhandlingen den 27 mars ställdes in då företaget och kommunen börjat förhandla igen. Nu har kommunen beställt en kompletterande miljöteknisk undersökning av marken i kvarteret Vindspelet.

– Det har gjorts en översiktlig utredning tidigare och vi är medvetna om att där finns föroreningar, säger mark- och exploateringschefen Patrik Möller. Nu vill vi undersöka omfattningen och sätta en kostnadsindikation på saneringen.

Kommundirektör Jan Pålsson säger att affären i princip är klar.

– Men innan vi går in i ett underskrivet kontrakt ska vi vara överens om pris och överens om eventuell sanering, säger kommundirektören.

Resultatet av undersökningen beräknas finnas framme i mitten av juni. Enligt Patrik Möller kan affären vara avslutad kring midsommar.