Se upp för militärer i superövning

Skåne Artikeln publicerades
Cirka 3 000 deltagare inom Försvarsmakten kommer att delta i övningen som äger rum i Revingehed, Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum, Everöd, Tomelilla, Sjöbo och Hässleholm.
Foto:Anna Norén/Försvarsmakten
Cirka 3 000 deltagare inom Försvarsmakten kommer att delta i övningen som äger rum i Revingehed, Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum, Everöd, Tomelilla, Sjöbo och Hässleholm.

I dag inleds övningen Våreld 17 i Skåne. Var beredd på att möta militärfordon på vägarna.

Cirka 3 000 deltagare inom Försvarsmakten kommer att delta i övningen som äger rum i Revingehed, Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum, Everöd, Tomelilla, Sjöbo och Hässleholm.

Anne-Lie Sjögren är informationschef på Skaraborgs regemente (P 4) som ansvarar för övningen.

– Det kommer att rulla olika typer av terrängbilar. Det blir mycket tungtransporter. De flesta stridsfordonen åker upplastade på dragbilar, säger hon.

Syftet med övningen är att låta en stor del av arméns förband att öva tillsammans. Detta för att öka landets förmåga att försvara Sverige och landets intresse.

– Det blir i huvudsak markstridsenheter som kommer att försvara och ta områden.

I huvudsak kommer skjutövningarna äga rum i områdena kring Revingehed.

– Men vi har mycket förläggningsverksamhet i bland annat Rinkaby och Ravlunda. Där kommer man gå in och återhämta sig och våra material.

Fordon från förband i hela Sverige har i dagar rört sig ner mot övningsområdet. Men det är framför allt från och med måndag som allmänheten kommer att märka den militära närvaron på vägarna.

– Blir det mycket fordon som kör samtidigt kommer övningsledaren meddela detta till trafiken som kan gå ut med information, säger Anne-Lie Sjögren.

Fakta

Våreld

Övningen pågår 22-29 maj. 3 000 deltagare från 13 olika förband deltar. Skaraborgs regemente (P 4) ansvarar för övningen och planerar den tillsammans med Södra Skånska regementet (P 7). Övriga förband är Norrbottens regemente (I 19), Göta Ingenjörregemente (Ing 2), Ledningsregementet (LedR), Livregementet husarerna (K 3), Trängregementet (TrängR), Artilleriregementet (A 9), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Livgardet (LG), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen och Markstridsskolan (MSS).

Fakta: Försvarsmakten.

Visa mer...