Ministern i Vattenriket

Kristianstad Artikeln publicerades

Miljöminister Andreas Carlgren besökte under gårdagen Vattenriket och blev så pass imponerad att han vill göra arbetssättet till en nationell modell.

Under en tre dagar lång turné i Skåne och Småland med klimat- och energifrågor i fokus anlände i går miljöminister Andreas Carlgren till Kristianstad.

Vattenriket var målet för ministern som var här för att lära sig mer om arbetet med biosfärområdet.

– Jag är jätteimponerad av Vattenriket och ser direkt att vi kan lära av det här, hitta riktlinjer och en modell för ett nationellt arbetssätt, säger Andreas Carlgren.

– Det bygger på erfarenhet av hur näringsliv, kommun och markägare kan enas om en gemensam vision och det är ett arbete vi nu skulle kunna be Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Fiskeriverket att arbeta kring.

Carlgren tar med sig intrycken från Kristianstad i utvecklingen av den nya havsmyndigheten för att få en helhetssyn på frågan kring havsmiljön.

Under en båttur på Helge å tillsammans med lokala politiker och tjänstemän från biosfärkontoret fick ministern möjlighet att se framväxten av Naturum. Turen avslutades på Ekenabben där man visade hur ett naturområde med sumpskog kan göras tillgängligt även för rullstolar och barnvagnar.

Sven-Erik Magnusson, koordinator för biosfärområdet, ser positivt på att Kristianstads erfarenhet kan få större spridning.

– Det finns redan en hög mental ribba här som gör att vi har god förberedelse att testa av olika hållbarhetskoncept. Vi har erfarenhet av kontakten mellan kommun och näringsliv och att undervisa och förmedla. Att nu samla olika intressen på nationell nivå kan bli det kraftfulla verktyg som behövs.

Carlgren passade under Skåneturnén också på att träffa politiker från det nybildade Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne som ska driva frågan om ett effektivare klimatarbete i länet.

Regeringen har samtidigt utsett Skåne till pilotlän för klimatarbete och omställningen till förnybar energi. Uppdraget är att vägleda andra län i omställningsarbetet. Miljöministern vill se Skåne som en förebild och föregångare, inte minst på biogasområdet. I gengäld utlovar han viss ekonomisk uppbackning.

– Vi kommer att skjuta till resurser i länsstyrelsens arbete till att börja med. Sedan får vi vidareutveckla vilka ytterligare steg som behövs.