Minoritetslista kan bli aktuell för petade moderater

Kristianstad Artikeln publicerades

Moderaternas nomineringskommitté fastställde på tisdagskvällen fullmäktigelistan som utesluter Nils-Arne Bidsell, Ulf Persson och Filip Nilsson. Deras chans är nu nomineringsstämman.

Listan som nomineringskommittén ska gå fram med presenterades vid en presskonferens på kommunalrådet Bengt Gustafsons kontor i rådhuset. Ordförande Pontus Lindberg förklarade att kommittén "i full enighet" beslutat att fastställa listan.

Han förklarade också varför de tunga politikerna Nils-Arne Bidsell, Filip Nilsson och Ulf Persson inte finns med.

– Nomineringskommittén är överens om att skapa ett lag som företräder hela kommunen, kan arbeta tillsammans och stå bakom gruppledaren.

Helt enigt var beslutet dock inte. Peter Johansson, ordförande Åhus partiförening, lämnade in en protokollsanteckning där föreningen markerade att den ogillar förfarandet att peta de tre fullmäktigeledamöterna.

– Har man kommit på en provvalslista så ska man vara där. Däremot kan man flytta om på listan, förklarar Peter Johansson.

Ulf Persson, som i dagsläget är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och som delade sjätteplatsen med Nils-Arne Bidsell i provvalet, är besviken efter beslutet.

– Jag tycker att demokratin är satt ur spel i och med att man helt bortser från provvalet. Att plocka bort mig från listan trots att jag fick många röster är magstarkt.

Nils-Arne Bidsell, som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, tycker att det finns anledning att fundera över om partiet överhuvudtaget ska ha provval när resultatet behandlas på det här sättet.

– Man kan undra om vi har demokrati eller demokratur, säger han.

Renhållningens ordförande Filip Nilsson är också besviken:

– Det är tråkigt. Det är okej att man är irriterad på oss, men det hade kunnat lösas på ett annat sätt, säger han. Jag tror att man känner sig ganska hotad eftersom man plockat bort oss helt från listan. Nu kan vi inte bli inkryssade. De tre får nu sätta sitt hopp till nomineringsstämman, då fullmäktigelistan slutligen fastställs. Antingen lyckas de få tillräckligt många ombud på sin sida för att på så sätt kunna ändra på förslaget från nomineringskommittén, eller så bildar en egen lista och går till val med den. Men hur det blir med den saken vill ingen säga något om.

– Jag kan inte svara på det i dag, förklarar Nils-Arne Bidsell.

– Jag vet inget om det ännu, säger Ulf Persson. Men Filip Nilsson lämnar i vart fall dörren öppen:

– Finns det förutsättningar så är det inte omöjligt att det blir en lista.

Listan som nomineringskommittén fastställde skiljer sig endast på en punkt jämfört med förslaget som lades i söndags. Lena Ohlsson, som stod på tredje plats, återfinns nu på 15 plats. I stället har samtliga kvinnliga kandidater på valbar plats flyttats upp ett snäpp.

Kristianstadsbladet lyckades i går inte nå Lena Ohlsson, men enligt Bengt Gustafson beror förändringen på att hon själv bett att få bli nedflyttad.

– Hon har själv valt detta, eftersom hon har mycket med sitt arbete, säger han.