Nämnd säger nej till "Infart Kristianstad"

Kristianstad Artikeln publicerades

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avråder bestämt från handel och hotell vid reningsverket. Vid torsdagens sammanträde enades ledamöterna därför om att förslaget till detaljplan för "Infart Kristianstad" bör avslås.

– Det finns flera skäl till detta, säger nämndens ordförande Ulf Persson (C). Huvudargumentet är att skydda reningsverket. Området ligger dessutom "offside", vilket innebär att det kommer att krävas bil för att ta sig dit och därifrån. Ytterligare ett skäl är luktproblemen. Detta är ingen optimal placering.

Med skyddet av reningsverket avses den framtida expansionen som enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att krävas för att klara de ökande kraven på kvävereduktion.

– Det innebär att reningsverket behöver manöverutrymme, bland annat för ytkrävande så kallade polerdammar, säger miljö- och hälsoskyddschefen Tommy Danielsson. Verket är dessutom miljöprövat enligt miljöbalken. Bygger man då nära och inpå krävs en ny prövning, och då vet vi inte vilka villkor som kommer att ställas. Man ger sig in i en rättslig gungfly.

Som Kristianstadsbladet berättade i veckan anser även tekniska nämnden att mesta talar mot en etablering av handel, hotell och restaurang på Statoiltomten vid E22. Såväl femklöverns representanter som oppositionens menar att den utbyggnad som kommunen, Peab och Bergendahlsgruppen vill se egentligen inte borde genomföras överhuvudtaget. Men i sitt yttrandet säger tekniska nämnden varken ja eller nej till förslaget som lagts fram.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är alltså tydligare i sitt beslut till yttrande över planen.

– Det finns ingen anledning att bygga på landets lägsta punkt när vi har annan mark att bygga på, säger Ulf Persson. Vi ska inte bygga in oss i en situation där vi slår knut på oss själva.

Ulf Persson är också kritisk till den avsiktsförklaring som tecknats med Peab och Bergendahlsgruppen gällande exploateringen av Statoiltomten.

– Jag tycker att man skulle ha haft den här diskussionen innan man gick och lovade byggnation, säger miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.