Nej till större hus på Östra Sand

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstads kommun har åkt på ett rejält bakslag vad gäller byggrätter på Östra Sand. Försvarsmakten är emot utökningen, som varit ett argument för tvångsanslutningen till det kommunala VA-nätet.

– Kommunen har lurat hela vårt område genom att gå ut och lova byggrätter på 140 kvadratmeter, säger Kenneth Andersson, sekreterare i Östra Sands stugförenings styrelse.

Även från kommunalt håll är besvikelsen stor.

– Vi tycker att det här är en tråkig situation, då försvaret har ändrat sig sedan kommunen antog den nya kustplanen, säger byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson (M). Kommunen har med hänvisning till den nya kustplanen drivit frågan om VA-anslutning. Här kommer fastighetsägarna ytterligare i kläm med VA-taxan.

Fritidshusområdet Östra Sand, med 275 fastigheter, omfattas av den nya kustplanen. Det innebär att byggnadsnämnden antagit en ny detaljplan för området, som innebär att byggrätterna för fastigheterna förbubblas från dagens 70 kvadratmeter till 140 kvadratmeter (huvudbyggnad). Samtidigt utökas byggrätten för uthus från 30 till 40 kvadratmeter.

Försvarsmakten hade enligt kommunen inte några invändningar när programmet för kusten antogs. Men nu, när detaljplanen ligger klar, säger försvaret nej till utökade byggrätter. Det med hänvisning till att det kan komma att skada riksintresset för Rinkaby skjutfält.

Inställningen tycks orubblig, enligt Stefan Strömbäck, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

– Vi har haft en överläggning med försvaret, Fortifikationsverket och länsstyrelsen. De var tydliga med att de skärpt kraven sedan kustplanen antogs. Det fanns inte ens en öppning för en kompromiss.

Mycket tyder därför på att länsstyrelsen – där planen ligger för överprövning – upphäver den nya detaljplanen för Östra Sand, vilket innebär att byggrätten på 70 plus 30 kvadratemeter ligger fast.

– Det kommer vi i så fall att överklaga. Vi kommer att driva det här så långt det går, säger byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson.

Kenneth Andersson säger att bakslaget slår hårt mot många fastighetsägare på Östra Sand, som litat på kommunens tal om byggrätter på 140 kvadratmeter.

– Det finns de som lagt ner stora pengar på detta. De får nu se sina investeringar förlora stort i värde.

Men utökningen av byggrätterna var också ett av kommunens argument för att tvångsansluta 1 300 fastigheter längs kusten till det kommunala VA-nätet. Östra Sands fastighetsägare omfattas av tvångsanslutningen, och riskerar därmed att drabbas av en särtaxa som kan ligga betydligt högre än den normala taxan för anslutning på 85 000 kronor.

– Vi vet inte summan förrän kommunen har räknat samman alla fakturorna, men det har talats om en kostnad mellan 90 000 och 120 000 kronor, säger Kenneth Andersson.

Han betonar att stugföreningens styrelse inte har något emot VA-anslutningen. Däremot reagerar man mot priset.

– Vi vill betala samma avgift som våra grannar på andra sidan campingen, säger Kenneth Andersson.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (M) medger att förutsättningarna för stugägarna på Östra Sand har ändrats, men kan inte säga hur kommunen ska möta den nya situationen.

– Vi måste få mer information innan vi vet hur vi ska hantera detta, säger Gustafson.