Nej till vindkraft överklagas

Kristianstad Artikeln publicerades

HS Kraft överklagar miljö- och hälsoskyddsnämndens nej till en vindkraftspark utanför Huaröd. Kommunpolitiska motiv tillåts stå över miljöbalken, anser bolaget.

I slutet av förra året sa både byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden nej till HS Krafts ansökan att bygga sex vindkraftverk kring Tolseröd och Borrestad. Byggnadsnämndens nej till bygglov har överklagats tidgigare av bolaget.

Nu överklagar man även miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut till Länsstyrelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering var att "den föreslagna etableringen strider mot både översiktsplanen och vindbruksplanen" på flera punkter. Nämnden anser dessutom att särskild hänsyn måste tas till de boende genom att kräva en ljudnivå på högst 35 decibel.

Bolagets argument är bland annat att området har pekats ut i kommunens vindbruksplan som tänkbart för etablering av vindkraft. I sin överklagan skriver HS Kraft även att kommunens slutsats "enbart kan förklaras med att nämndens beslut har kommunpolitiska motiv samtidigt som en riktig juridisk tillämpning av miljöbalkens regler har kommit i andra hand".